TPD Uzmanlık Yaşamına Hazırlık Eğitimi Programı-2016

psikiyatri.org.tr /

  

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ

UZMANLIK YAŞAMINA HAZIRLIK EĞİTİM PROGRAMI

19-20 Mart 2016, Mercure Otel, İstanbul

 

Türkiye Psikiyatri Derneği olarak 2009 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz son yıl asistanlarının meslek yaşamına uyumunu sağlamayı amaçlayan TPD Uzmanlık Yaşamına Hazırlık Eğitim Programı’ nın altıncısını 19-20 Mart 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştiriyoruz. TPD-Yaygın Örgün Eğitim Kurulu tarafından programı hazırlanan bu eğitime daha önce bu eğitimi almamış ve uzmanlık eğitimini tamamlamaya bir yıl ve daha az süresi kalmış olan psikiyatri uzmanlık öğrencileri ile mecburi hizmette iki yılını doldurmamış olan uzman hekimler kabul edilecektir. Katılımcıların yol, konaklama ve eğitim giderleri derneğimiz tarafından karşılanacaktır. Tüm genç meslektaşlarımızı davet ediyoruz.                                                                                                        

Türkiye Psikiyatri Derneği

 

Başvuru koşulları;

·   TPD üyesi olmak ve 2016 yılı dahil üyelik ödentilerini yatırmış olmak,

·   19 Mart 2016 itibarıyla uzmanlık eğitiminin tamamlanmasına en çok bir yıl kalmış asistan olmak  ya da mecburi hizmette iki yılını doldurmamış uzman hekim olmak,

·   Daha önce TPD Uzmanlık Yaşamına Hazırlık Eğitim Programı’ na katılmamış olmak. 

Bu eğitime katılmak isteyenlerin ekteki başvuru formunu doldurarak, 22 Şubat 2016 tarihine kadar uzmanlikyasaminahazirlik@psikiyatri.org.tr -posta adresi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.

Program giderleri Türkiye Psikiyatri derneği tarafından karşılanacaktır. 

 

 PROGRAM

19 Mart 2016 Cumartesi

SAAT

KONU

EĞİTİCİ

11.30-12.00

Açılış, tanışma, beklentilerin alınması

Simavi Vahip

Ayşe Gül Yılmaz

12.00-13.00

Psikiyatri Uzmanı Olmak

Zorunlu hizmette uzmanın karşılaştığı sorunlar ve olumlu deneyimler

Toplum Temelli Ruh Sağlığı Merkezlerinde Psikiyatrist Olarak Çalışmak

 

 İsmet Kaygısız

 

Umut Karasu

 

 

 

13.00-14.00

 

 ÖĞLE ARA

 

14.00-15.30

Zorunlu Hizmette Psikiyatrist Olmak; Hak ve Yükümlülükler

 Psikiyatrın Özlük Hakları, Hak Ve Yükümlülükleri; Görevlendirmeler, Savcıların Ve Vali Kaymakam, Sağlık Müdürü Gibi Yöneticilerin Görevlendirmeleri Ve Hukuki Durum 

 

 

 

Ziynet Özçelik

 15.30-15.45

 ARA

 

15.45-17.15

Şiddet Ve Şiddet Mağdurlarına Psikiyatrist Neler Yapabilir?
İşkence-Belgelendirme-İstanbul Protokolü   

 Şiddete Mağduru Kadınların Değerlendirilmesi Ve Yol Haritası 

Hekime Yönelik Şiddet Ve Beyaz Kod Uygulaması  

 

 Halis Ulaş

 

 Şahika Yüksel

Halis Ulaş

 

 

17.15-17.30

 

ARA

 

17.30-19.00

Travma, Afet, Zorlu Durumlar

Travma ve afetlerde psikiyatri hizmetlerinin organizasyonu

Tutuklu ve mahkumların psikiyatrik değerlendirmesi

Akılcı ilaç kullanımı

 

 Hamid Boztaş

 

 Ercan Altınöz

Meram Can Saka 

 

20 Mart 2016 Pazar

SAAT

KONU

EĞİTİCİ

 

09.00-10.30

 

Çocuk Psikiyatristinin Olmadığı Yerlerde Ne Yapalım?

 

 Burak Doğangün

 

10.30-11.00

 

 

ARA

 

 

11.00-12.30

Adli Psikiyatri-1
Rapor Örnekleriyle Bilirkişilik, Ceza Ehliyeti ve Fiil Ehliyeti 

Rapor Örnekleriyle Sürücü Muayenesi, Raporları, SUDGE          

 

Doğan   Yeşilbursa

 

 Mehmet Yumru

 

12.30-13.30

 

 ÖĞLE ARASI


 

13.30-15.00

Adli Psikiyatri-2

Rapor Örnekleriyle Silah Ruhsatına İlişkin Değerlendirme Ve Rapor Düzenlenmesi,

 

Özürlülük, İş Göremezlik (Maluliyet), İstirahat, İşbaşı Raporları      
Alkol, Madde Ve Denetimli Serbestlik                        

 

Hüseyin Soysal

 

 

 

 Yeşim Can

 

 

15.00-15.15

ARA

 

15.15-15.45

Türkiye Psikiyatri Derneği, Uzmanlıkta Eğitim

Sürekli Mesleki Gelişim

Mecburi hizmette TPD ile ilişkiler

 

 

Ayşe Gül Yılmaz 

Simavi Vahip

 

 

15.45-16.00

 

 KAPANIŞ TÖRENİ