TPD 20. YT-KES Araştırma Bildiri Ödülü

psikiyatri.org.tr /

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ

ARAŞTIRMA BİLDİRİ ÖDÜLÜ

TPD 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu

4-7 Mayıs 2016, Çeşme

 

Türkiye Psikiyatri Derneği’nin uzman ya da uzmanlık öğrencisi tüm araştırmacıların TPD 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’na araştırmalarıyla katılımlarını teşvik etmek üzere düzenlediği bir ödül programıdır.

Araştırma sahibi tüm uzman ve uzmanlık öğrencilerini TPD 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’na araştırma bildirileri ile katılmaya ve TPD Araştırma Bildiri Ödülü’ne aday olmaya davet ediyoruz.

Türkiye Psikiyatri Derneği

Tanım

TPD Araştırma Bildiri Ödülü, TPD 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’na gönderilen ve ödüle aday olan araştırma türü sözel bildiriler arasından Ödül Jürisinin değerlendirmesi sonucunda belirlenen 3 (üç) araştırmaya “TPD 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu Araştırma Bildiri Ödülü” ve en çok 5 araştırmaya da “TPD Anılmaya Değer Araştırma Bildiri Ödülü” verilecektir. Olgu sunumları ve gözden geçirme çalışmaları ödül için başvuramaz. Ödül Jürisi’nin değerlendirmesi sonucunda ödüle değer bulunan araştırma sayısı belirtilenden az olabilir.  

Ödül

  • TPD 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumunda en iyi üç 3 (üç) araştırmaya “TPD 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu Araştırma Bildiri Ödülü” verilecektir. Ödüle değer bulunan her bir araştırmaya verilecek ödül tutarı 2000 TL’dir. Ödüle değer bildiri sayısının üçün altında kalması durumunda araştırma başına verilecek ödül miktarı değişmeyecektir.

  • Jürinin değerlendirmesinde en iyi 3 araştırma bildirisi arasına giremeyen ancak yarışmaya katılan ve anılmaya değer bulunan en çok 5 (beş) araştırmaya da “TPD Anılmaya Değer Araştırma Bildiri Ödülü” verilecektir. Bu ödül araştırmada birinci isim olan kişiye verilecek “TPD 52. Ulusal Psikiyatri Kongresine kayıt ücreti ve 250 TL değerinde TPD Yayınları hediye çekinden” oluşmaktadır. 

Başvuru koşulları

  • Araştırma bildirisinde birinci isim ve araştırmacıların en az yarısının TPD üyesi olması ve tümünün 2016 yılı dahil üyelik ödentilerini yatırmış olması

  • Başvuruda bulunacak kişinin bildiride ismi bulunan her kişiyi haberdar ettiğine ve yazarların tümünün adaylığa onay verdiğine ilişkin yazılı beyanda bulunması gerekmektedir.

Başvuru Süreci

  • Başvuru koşullarında belirtilen özellikleri karşılayan adaylar, Ulusal Psikiyatri Kongresi web sitesinden “Ödüle Aday Sözel Bildiri” sekmesini kullanarak en fazla 300 kelimelik bildiri özeti ile ilk başvurularını gerçekleştirebilirler.

  • Elektronik ortamda başvuru için son tarih 11 Mart 2016’dır.

·      Bildiri’nin Kongre’ye kabul edilip edildiğine ilişkin bilgilendirme elektronik posta yoluyla 28                Mart 2016 tarihinde yapılacaktır.

·      Başvurusu kabul edilen adayların en geç  4 Nisan 2016 tarihine kadar araştırmalarına ilişkin daha          kapsamlı bir yazıyı (tablo ve kaynaklar hariç en çok 1500 kelime) aşağıda yazılan alt başlıkları              içerecek şekilde tpdmerkez@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir:

o   ž   Araştırmanın başlığı

o   ž   Yazarlar ve çalıştıkları kurumlar

o   ž   Giriş

o   ž   Yöntem

o   ž   Bulgular

o   ž   Sonuçlar

o   ž   En fazla iki tablo

o   ž   Beş kaynak

Değerlendirme Süreci

Ödüle aday araştırmaların en çok 1500 kelimelik uzun metni, TPD Genel Merkezi tarafından ön değerlendirme yapmaları için 8 Nisan 2016 tarihinde e-posta yolu ile Jüri üyelerine ulaştırılacaktır. (Çok fazla sayıda aday bildiri söz konusu olduğunda Jüri üyeleri YT/KES içerisinde gerçekleştirilecek final sunumlara kalacak adayları önceden belirleyebilirler)

Ödül Jürisinin son değerlendirmesi TPD 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu sırasında gerçekleştirilecek ve jüri üyelerinin tümünün yer alacağı sunumlar sonrasında yapılacaktır.

Ödüle Aday Sözel Bildiri sunumları jüri üyelerinin dışında bir oturum başkanının yönetiminde gerçekleştirilecektir. Jüri üyelerinin tümü bu sunumlarda hazır bulunacaktır. Bu oturumlar dinlemeyi arzu eden tüm katılımcılara açık olacaktır. Sunumlarda soru sorma hakkı sadece jüri üyelerinde bulunmaktadır ve soruları yalnızca aday yanıtlayabilecektir. Jüri üyeleri dışındaki katılımcıların adaya soru sorma hakkı bulunmamaktadır. Adil davranma adına her sunum için 10 dakikalık sunum ve 5 dakikalık soru-yanıt süresi verilecektir.

Adaylıktan düşürülme 

Başvuru koşullarını karşılamayan adayların, en çok 1500 kelimelik genişletilmiş metni göndermemiş ya da istenen özelliklere uygun kaleme alınmamış (ör. 1500 kelimeden uzun yazım) araştırmaların ve kongrede belirtilen oturumda sunulmamış araştırmaların ödüle adaylıkları düşer.

Ödül Jürisi

TPD Ödül Kurulu tarfından TPD Ödül Yönergesine uygun olarak belirlenerek en kısa zamanda duyurulacaktır.