TPD 20. YT-KES Araştıma Projesi Teşvik Ödülü

psikiyatri.org.tr /

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ

ARAŞTIRMA PROJESİ TEŞVİK ÖDÜLÜ

TPD 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu

4-6 Mayıs 2016 Çeşme

 

Türkiye Psikiyatri Derneğinin nitelikli bilimsel araştırmaları teşvik etmek amacıyla düzenlediği bir ödül programıdır.

Değerli araştırmacılarımız bir yandan araştırma projelerini sunarak meslektaşları ile verimli bir tartışma yapma ve geribildirim alma bir yandan da projelerine mali destek için yarışma olanağını yakalayacaklardır.

Türkiye Psikiyatri Derneği üyesi tüm araştırmacıları TPD Araştırma Projesi Teşvik Ödülü için proje hazırlamaya ve TPD 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumuna katılarak projelerini sunmaya davet ediyoruz.

Türkiye Psikiyatri Derneği

 

Ödül

Toplam 3 araştırma projesine TPD Araştırma Projesi Teşvik Ödülü verilecektir. Ödüle değer bulunan her bir araştırma projesine verilecek ödül tutarı 5000 TLdir.

Başvuru koşulları

      Proje Yürütücüsünün (birinci isim) ve araştırmacıların en az yarısının TPD üyesi olması ve tümünün 2016 yılı dahil üyelik ödentilerini yatırmış olması

    TPD Araştırma Projesi Teşvik Ödülü başvurularında yürütücünün kalıcı çalışma adresinin Türkiyede olması (Araştırmanın tamamının Türkiyede yapılacak olması koşulu gerekmemektedir)

   Başvuruya çalışmaya uygun olan araştırma değerlendirme kurulu (etik kurulu) onayının eklenmesi

     Başvuru dosyasında sorumlu araştırmacının ödüle aday olduğunu MYKya hitaben resmen bildirdiği bir belgenin bulunması  

         Başvuru dosyasında projede görevi olan araştırmacıların her birinin başvuruya olur verdiklerini bildiren birer belgenin bulunması (Basılı ve ıslak imzalı belgenin ya da başvuru sahibine gönderilmiş ve gönderen ekip üyesinin adresinin görünür olduğu elektronik postanın tarayıcıdan geçirilmiş PDF formatında bir örneği  )

   TPD Araştırma Projesi Teşvik Ödülü kazanıldığı ve kullanıldığı takdirde ve araştırmanın yayınlanması durumunda yayında “TPD Araştırma Projesi Teşvik Ödülü desteği ile gerçekleştirilmiştir” ibaresinin yazılmasının kabul edilmesi

 

Başvuru için son tarih

Araştırma Projesi Teşvik Ödülü için son başvuru tarihi 11 Mart 2016dır. 

Başvuru

Proje Yürütücüsünün TPD Ödül Yönergesi'nde* tanımlanan Genel Başvurma Koşullarına ve Araştırma Projesi Teşvik Ödülü için tanımlanmış özel koşullara uygun hazırlanmış başvuru dosyasını elektronik posta ile tpdmerkez@gmail.com adresine göndermesi gerekmektedir.

 

Ödül Jürisi ve Öle Aday Başvuruların Değerlendirilmesi

Ödül Jürisi TPD Ödül Yönergesi uyarınca belirlenecek ve duyurulacaktır.

Öle aday başvurular TPD 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumunda gerçekleştirilecek sunumlar ardından Ödül Jürisi tarafından değerlendirilecek ve ödül kazananlar Kongrenin kapanış töreninde duyurulacaktır.