TPD Basın Açıklaması: Erenköy RSHH'de meslektaşlarımıza yönelik başlatılan incelemeler durdurulmalıdır...

psikiyatri.org.tr /

 

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ

BASIN AÇIKLAMASI

30.01.2016

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde, meslektaşlarımız ve diğer sağlık çalışanları ile ilgili başlatılan incelemeler durdurulmalıdır...

 

Aralık ayında pek çok hastanede olduğu gibi Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde de son dönemde  ülkemizin güneydoğusunda, sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddete ve barışın gerekliliğine dikkat çekmeyi amaçlayan bir basın açıklaması gerçekleştirilmişti. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin de bağlı olduğu İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nin, söz konusu basın açıklamasına katılan 24 hekim ve 1 hemşire hakkında inceleme başlattığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. 

Yaşam hakkını ve barışı savunmak ve nereden gelirse gelsin sağlık çalışanlarına yönelen her tür şiddeti kınamak başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının mesleki ve insani ödevleri arasındadır. İnceleme başlatan yetkilileri sağduyuya davet ediyoruz. Meslek etiğine uygun davranarak yaşam hakkını savunan meslektaşlarımız ve diğer sağlık çalışanları hakkında başlatılan inceleme işleminin hemen durdurulmasını talep ediyoruz.

Saygılarımızla

TPD MYK