Türkiye Psikiyatri Derneği Adana Şubesi 11. Genel Kurul Toplantı İlanı

psikiyatri.org.tr /

Türkiye Psikiyatri Derneği Adana Şubesi 11. Genel Kurul Toplantısı 08 Şubat 2016 pazartesi günü saat 11:00 de Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Psikiyatri Anabİlim Dalı Polikinik Dershanesinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde, Genel Kurul Toplantısı çoğunluğa bakılmaksızın, 15 Şubat 2016 pazartesi günü aynı yerde saat 11:00 de yapılacaktır.

 
       Gündem
 1) Açılış ve yoklama
 2) Kongre Divan Kurulunun seçimi. 
 3) Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
 4) Yönetim Kurulu faaliyet ve mali raporların okunması ve tartışılması.
 5) Denetleme kurulunun raporunun okunması ve tartışılması.
 6) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun raporlarının oylanması.
 7) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun seçimi.
 9) Dilek ve temenniler.
10) Kapanış.