TPD KAYSERİ ŞUBESİ Olağan Genel Kurulu

psikiyatri.org.tr /

TPD KAYSERİ ŞUBESİ Olağan Genel Kurulu'nun 

6 Şubat 2016 Cumartesi Günü saat: 12:00 de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Toplantı salonunda aşağıda belirtilen gündemle yapılması, çoğunluğun sağlanamaması durumunda 
13 Şubat 2016 Cumartesi Saat 12:00 de aynı yerde yapılması kararlaştırılmıştır. 
 
Üyelerimize duyurulur. 
 
1. Açılış 2. Divan Kurulu'nun oluşturulması 3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması 4. Denetim Kurulu raporunun okunması 5. Yönetim Kurulu faaliyetlerinin ve bütçenin oylanması 6. Dernek organları için seçim yapılması 7. Dilek ve temenniler 8. Kapanış
 
TPD KAYSERİ ŞUBE YÖNETİM KURULU