Meslektaşımız Dr. Ulaş Yılmaz ve SES üyesi sağlıkçılar için basın açıklamasına davet

psikiyatri.org.tr /

Basın Açıklamasına Davet

20 Temmuz 2015 tarihinde Suruç'ta yaşanan IŞİD terörüyle 33 gencin katledilmesi üzerine tüm Türkiye'de olduğu gibi Ağrı'da da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) de içinde bulunduğu emek örgütleri tarafından ortak basın açıklaması yapılmıştır. Basın açıklamasının sonrasında, Ağrı Valiliği tarafından, aralarında Ağrı Tabip Odası Başkanı, aynı zamanda Türkiye Psikiyatri Derneği üyesi olan Dr. Ulaş Yılmaz, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ağrı Şube Başkanı Gülistan İçer, Yönetim Kurulu üyeleri Emin Bayram ve Recep Altındağ ile şube üyeleri Berivan Alptekin ve Mehmet Sait Doğan’ın da bulunduğu dokuzu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)  üyesi 11 kişi hakkında soruşturma açılmış; bu kişiler soruşturma sürecinde görevlerinden uzaklaştırılmışlardır.

Soruşturma sürecinde görevinden uzaklaştırılan, 15 gün sonra yeniden görevine başlatılan sağlık emekçilerine tüm bunlar yetmezmiş gibi, bir de memuriyetten çıkarılma istemiyle soruşturma açılmıştır.

Bunun yanı sıra İstanbul Üsküdar Devlet Hastanesi’nde görev yapan SES üyelerinden Songül Kalkan, Gülboy Akyüz ve Pınar Kara’da 13 Mart 2015 tarihinde sağlık alanında örgütlü emek ve meslek örgütleri ile birlikte yaşanan sorunlara dikkat çekmek için alınan iş bırakma eylemine katıldıkları için memuriyetten çıkarılma istemiyle soruşturma açılmıştır.

Memuriyeten çıkarılma cezası istemiyle açılan  soruşturmalar, 14.01.2016 tarihinde Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Yüksek Disiplin Kurulu’nda sonuca bağlanacaktır. Sürecin en başından itibaren soruşturma ve dava süreçlerini TTB, SES ve Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) olarak takip ediyoruz.

Soruşturma kapsamında 14 Ocak 2016 tarihinde Yüksek Disiplin Kurulu’nda sözlü ifadeye çağrılan üyelerimizin yanında olacağız. Üyelerimizi, meslektaşlarımızı ve duyarlı kamuoyunu aynı tarihte saat 09:30’da, Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sokak Balgat-Ankara adresinde bulunan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu binası önünde yapılacak olan basın açıklamasına katılmaya ve üyelerimize destek olmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

Türk Tabipleri Birliği

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Türkiye Psikiyatri Derneği