Bilimsel Çalışma Ortaklığı Toplantısına Davet

psikiyatri.org.tr /

Değerli Üyemiz,

Günümüzde bilimsel bilgi üretim hızı katlanarak artmaktadır. Bu bilginin önemli bir kısmı literatüre fayda sunmaktan ne yazık ki uzaktadır. Bu durum Türkiye’de de benzerdir. Hatta etki gücü yüksek çalışma oranı, olması gerekenin oldukça gerisindedir. Bunun başlıca sebebi yeni ve gelişmiş araştırma metotlarının kullanımındaki yetersizlik  gibi görünmektedir. Ayrıca klinik araştırmalardaki katılımcı kısıtlılığı da çalışma gücünün düşüklüğünde önemli bir etken olmaktadır. 

Türkiye Psikiyatri Derneği Ankara Şubesi olarak elbirliğiyle etki gücü yüksekbilimsel bilgi üretmeye dönük bir ortak çalışma ortamının yaratılmasının faydalı olacağını ve, biraz da, bunun derneğimizin bir görevi olduğunu düşünüyoruz. 

Bildiğiniz üzere büyük hasta sayılarıyla ve daha yetkin metotlarla yapılan çalışmaların sonuçlarının daha güvenilir olduğu temel bir istatistik gerçekliktir. Bu amaçla birlikte bilimsel çalışmalar üretilebilmesini kolaylaştıracak bir çalışma ortaklığı toplantısı düzenliyoruz. Kurulacak çalışma ortaklığına ve dolayısıyla bununla ilişkili toplantıya bütün Ankara Şube üyeleri davetlidir. 

Bir araştırmanın, genel olarak, herkesin çalışmaya katkı potansiyelinin (hasta/katılımcı sunumu, cihaz, metodolojik bilgi, istatistik,  uygulayıcılık vs.) iyi tanımlanması ile verimli ve etkili yürütülebileceği düşünüldüğünde, kurulacak çalışma ortaklığının mevcut potansiyelin iyi tanımlanmasına ve verimli bir şekilde kullanılır hale gelmesine ve en önemlisi fikir etkileşimine dönük bir ortamı sağlayacağına inanıyoruz.  Bu amaçla ilk toplantımızı 29 Aralık 2015 tarihinde Türkiye Psikiyatri Derneği Ankara Şubesi Murat Rezaki Toplantı Salonunda 18:15'te yapacağız. 

Kurulacak bilimsel çalışma ortaklığı toplantılarında;

  1. Projeler sunulacaktır. Projenin sahibi; projesini, amacını, yapabileceklerini, kaynaklarını ve çalışma ortaklığından ne beklediğini sunacaktır.
  2. Proje ortaklığında yer alanlar bu projeye nasıl bir katkı sağlayabileceklerini belirteceklerdir.
  3. Bir beyin fırtınası ortamı olacağı düşünülürse, yeni projelerin bu toplantı vesilesiyle ortaya çıkması sürpriz olmayacaktır. 

Bu toplantılara bütün üyelerimizin davetli olduğunu tekrar vurgulayalım!

Ankara’da güçlü bir araştırma atmosferinin oluşması dileğiyle...

Saygılarımızla

 

TPD Ankara Şube Yönetim Kurulu

 

 

Yer: TPD Genel Merkezi Murat Rezaki Toplantı Salonu

Tarih: 29.12.2015

Saat: 18:15