9. BAHAR SEMPOZYUMU'NDA BÇB KURSLARININ 7.'Sİ: ŞİZOFRENİ VE DİĞER PSİKOTİK BOZUKLUKLAR

psikiyatri.org.tr /

Çalışma Birimi Bilgi  Formu

 

Çalışma Biriminin  adı: Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar

 

Çalışma Birimi koordinatörünün adı: E. Cem Atbaşoğlu

 

Kursta eğitici olarak görev alacak kişilerin adları:

Dr. Köksal Alptekin

Dr. A. Elif Anıl Yağcıoğlu

Dr. E. Cem Atbaşoğlu

Dr. Oğuz Karamustafalıoğlu

Dr. Haldun Soygür

Dr. M. Kazım Yazıcı

Dr. Mustafa Yıldız

 

Kursun amacı: Şizofreninin etiyolojisi, klinik belirtileri, tedavisi ve şizofrenide damgalamayla ilgili bilginin geliştirilmesi, pekiştirilmesi ve katılımcıların sunacağı vaka örnekleri üzerinden tartışılması. (Vaka örneklerinin, konu başlıklarıyla ilgili klinik sorunları yansıtması beklenecektir.)  

 

Kursun Düzeyi :   Orta  düzey (Geliştirici-pekiştirici bilgi)

 

Katılımcı sayısı :          1- En az: 10

                            2- En çok: 40

 

Kursun süresi:         8.00-16.40

 

Önerdiğiniz okuma listesi: Ektedir.

 

Hedef katılımcılar: Kıdemli asistanlar ve uzmanlar

 

 

 

2005 Bahar Sempozyumu eğitim programı konuları ve eğiticileri:

 

1. Klinik Belirtiler (Dr. M. Kazım Yazıcı) (08:00 – 08:40)

2. Etiyoloji (Dr. Köksal Alptekin) (08:40 – 09:20)

 

ARA (09:20 – 09:30)

3. Şizofreniye Eşlik Eden Durumlar (Dr. Oğuz Karamustafalıoğlu) (09:30 – 10:10) 

 

4. İlaç Tedavisi (Dr. A. Elif Anıl Yağcıoğlu) (10:10 – 10:50)

 

ARA (10:50 – 11:00)

 

Vaka tartışmaları (11:00 – 12:00)

5. İlaç Tedavisi (Yan Etkiler) (Dr. E. Cem Atbaşoğlu) (13:30 – 14:10)

6. Psikososyal Tedaviler (Dr. Mustafa Yıldız) (14:10 – 14: 50)

 

7. Şizofreni ve Damgalama (Dr. Haldun Soygür) (14:50 – 15:30)

 

ARA (15:30 – 15:40)

 

Vaka tartışmaları (15:40 – 16:40)

 

 

 

Okuma Listesi:

 

1.                 Tsuang MT, Stone WS, Faraone SV (2000) Towards reformulating the diagnosis of schizophrenia. Am J Psychiatry, 157: 1041-1050.

2.                 Bellino S et al. (2004) Relationship of age at onset with clinical features and cognitive functions in a sample of schizophrenia patients.. J Clin Psychiatry, 65: 908-915.

3.                 Schizophrenia and Comorbid conditions: Diagnosis and Treatment (2001) Michael Hwang and Paul C.Bermanzohn Eds. American Psychiatric Press.

4.                 Weinberger DR (1987) Implications of normal brain development for the pathogenesis of schizophrenia. Arch Gen Psychiatry, 44: 660-669.

5.                 American Psychiatric Association (2004) Practice guidelines for the treatment of patients with schizophrenia. Am J Psychiatry, 161: 3-57.

6.                 Leucht S, Wahlbeck K, Hamann J, Kissling W  (2003) New generation antipsychotics versus low-potency conventional antipsychotics: a systematic review and meta-analysis.  Lancet 361 (9369): 1581-1589.

7.                 Marder SR, Essock SM, Miller AL ve ark. Physical health monitoring of patients with schizophrenia. Am J Psychiatry, 164: 1334-1349.

8.                 Chouinard G (2004) New nomenclature for drug-induced movement disorders including tardive dyskinesia. J Clin Psychiatry 65 (suppl 9): 9-15.

9.                 Cancro R, Meyerson AT (1999) Prevention of disability and stigma related to schizophrenia. Schziophrenia, WPA Series, Evidence and Experience in Psychiatry. M Maj, N Sartorius (ed). New York; John Wiley & Sons Ltd, s.241-278.

10.             Soygür Haldun (2004) Ruh hastalığı damgası ve insanın değeri. Bir örnek: şizofreniye bağlı damgalama ve ayırımcılık, Bireyden topluma ruh sağlığı. I Sayıl (ed) Ankara; Erler Matbaacılık, s. 141-150.