51. Ulusal Psikiyatri Kongresi tamamlandı...

psikiyatri.org.tr /

 25-29 Kasım 2015 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşen kongreye 952 kişi katıldı. 106 etkinliğin yer aldığı kongreye katılan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. 

Kongrede 53 sözel bildiri, 213 poster bildirisi, 11 TPD Araştırma Bildiri Ödülü başvurusu oldu. Ayrıca "Ben de varım" ve "Çirkin" adlı tiyatro gösterileri, "Kusursuzlar" film gösterimi ve "Külleri Sıcak Kalan Yıllar" adlı söyleşi yer aldı. 

51. UPK Araştırma Bildiri Ödülü'nü kazanan çalışma:

TURKSCH II: 6 yıllık toplum tabanlı prospektif bir izlemde; psikotik yaşantıların, klinik psikoz gelişiminin ve ilişkili risk faktörlerinin uzunlamasına incelenmesi

 

Umut Kırlı, İbrahim Tolga Binbay, Hayriye Elbi, Köksal Alptekin, Bülent Kayahan, Duygu Keskin Gökçelli

 

Türk Psikiyatri Dergisi  2015 Yılı Araştırma Ödülü:

İlköğretim Öğrencilerinde Anksiyete ve Duygudurum Bozuklukları Yaygınlığı ve Sosyodemografik Özellikler

 

 

Öznur Bilaç, Eyüp Sabri Ercan, Taciser Uysal, Cahide Aydın