TPD Basın Açıklaması: Basın Özgürlüğü Olmayan Bir Ülkenin Ruhu Yaralıdır...

psikiyatri.org.tr /

 

TPD BASIN AÇIKLAMASI

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ OLMAYAN BİR ÜLKENİN RUHU YARALIDIR…

27.11.2015

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve aynı gazetenin Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün yaptıkları bir haber nedeniyle tutuklanmış olmaları nedeniyle üzüntü içerisindeyiz.

Basın özgürlüğü, bireylerin özgür bir ortamda, baskı altında hissetmeden yaşama haklarından biridir. Baskı altında, ötekileştirilen, kutuplaştırılan ve hukuka inancın kalmadığı toplumlarda çaresizlik, tükenmişlik ve ruhsal sorunlar sık görülmektedir. İnsanların kendilerini ifade etmelerinin engellenmesi, kendilerini gerçekleştirmelerine set çekilmesi, yaşadıkları dünyada ne olup bittiğini bilmelerinin engellenmesi, şiddetin özgün bir biçimidir. Bilinmelidir ki, psikolojik şiddetin bu rafine biçimlerinin ruhsal tahribatı çok daha ağır olmaktadır. Toplumu bir belirsizlik içinde bırakmakta, güvenli olmayan bir toplumda yaşadığı algısını geliştirmekte, adalet inancını sarsmakta ve onu çaresizlik ile örülü bir eylemsizliğe doğru itmektedir. Biz ruh sağlığı çalışanları olarak basın özgürlüğü başta olmak üzere vatandaşların özgür bir şekilde yaşamadıkları ortamda ruhsal sağlıklarının olumsuz etkilendiklerini biliyoruz.

Günümüzde medya; haber alanı, aynı zamanda haber üreten duygularını, düşüncelerini ve umutlarını bir habere dönüştürerek sosyal medya üzerinden tüm dünyaya ulaştıran bir güce erişmiştir. Doğru haber almak, hakikatı öğrenmek, doğru haber vermeyi, hakikatı paylaşmayı da sağlar. Gazetecilerin tutuklanması, sosyal medya üzerinden düşüncelerini paylaşanların tutuklanması, engellenmesi, toplumun elinden bu gücü almanın ve onu baskı altında tutmanın bir aracı olmuştur. Bu travmanın yaratacağı ruhsal tahribat birçok ruhsal bozukluğu da yol açacaktır. En önemlisi yılgınlık, korku, yetersizlik duygularını oluşturması, boyun eğici davranışlar geliştirmesi olacaktır.

Türkiye Psikiyatri Derneği olarak gazetecilerin mesleki çalışmaları gerekçe gösterilerek tutuklanması, medyadaki her türlü temel iletişim hakkının engellenmesi uygulamalarının bir an önce durdurulmasını talep etmekteyiz.  

Can Dündar ve Erdem Gül’ün yanında olduğumuzu belirtir, tüm meslektaşlarımızı basın özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını savunmaya ve bu travmanın yarattığı ruhsal tahribata karşı dayanışma içinde olmaya davet ederiz.

Türkiye Psikiyatri Derneği

Merkez Yönetim Kurulu