SHÇEK YETİŞTİRME YURTLARI KONUSUNDA TPD GİRİŞİMİ

psikiyatri.org.tr /Görüşmede, haberlerin meslek camiasında kaygı yarattığı, Derneğin bu kurumları birer kez ziyaret etmek istediği, ama asıl amacı gerçekleştirmek üzere bu konularda danışmanlık görevi üstlenebileceği, koşulların iyileştirilmesi için SHÇEK ile işbirliği yapabileceği mesajı verildi.
 
Derneğin çalışma ilkeleri anlatıldı ve ilgili Bilimsel Çalışma Birimleri'nin ya da üyelerimizin bu konuda görevlendirilebileceği bildirildi.

Konuyla ilgilenen üyelerimizin bu işbirliğine katılmak üzere Dernek Merkez Yönetim Kurulu’na başvurmaları beklenmektedir.