Meslektaşlarımızın iş bırakma eylemini destekliyoruz!

psikiyatri.org.tr /

 MESLEKTAŞLARIMIZIN İŞ BIRAKMA EYLEMİNİ DESTEKLİYORUZ!

Emeğin değersizleştirildiği, sağlığın ticarileştirildiği, sağlık hakkının gasp edildiği günümüzde, sağlıktaki çöküşün faturası sağlık çalışanlarına fatura edilmeye devam etmektedir. Sağlıkta dönüşüm politikalarının hem kamuda hem de özel de çalışan tüm ruh sağlığı çalışanlarının özlük haklarında büyük ölçüde yıkıma uğrattığı bilinmektedir. Bu amaçla bir süredir özlük haklarının kazanımı amacıyla mücadele veren Bolu Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi psikiyatri hekimleri ve sağlık çalışanları Bolu Kamu Hastaneleri Birliği nezdinde yürüttükleri bütün çabalara rağmen olumlu bir sonuç alamamışlardır. Üretimden gelen güçlerini kullanarak, uyarı amaçlı 21-22 Ekim 2015 tarihlerinde iş bırakma kararı vermişlerdir.

Tüm olumsuzlukları açıkça öngörülmesine rağmen hayata geçirilen sağlıkta dönüşüm politikalarının sağlık çalışanlarını sürüklediği bataklığa dikkat çeken ve bu politikalara karşı çıkan bu anlamlı eylemi yürekten destekliyoruz. 

Başta Bolu Kamu Hastaneleri Birliği olmak üzere Sağlık Bakanlığı yetkilileri bir an önce meslektaşlarımızın mağduriyetini gidermelidir.

Türkiye Psikiyatri Derneği olarak meslektaşlarımızın yanındayız ve sürecin takipcisi olacağız. 

Türkiye Psikiyatri Derneği

Merkez Yönetim Kurulu