Demokratik Hak Arama Özgürlüğü Disiplin Suçu Değildir!

psikiyatri.org.tr /

Acil servis nöbetleri ile ilgili görüşme yapmak amacıyla aynı fakültede görev yapan meslektaşlarını elektronik posta aracılığıyla Rektörlük önünde buluşmaya davet eden Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özge Saraçlı'ya 24.06.2015 tarihinde maaş kesme cezası verilmişti.

TTB ve TPD hukuk büroları aracılığıyla yürütülen hukuki mücadele ve meslektaşlarımızla yürüttüğümüz dayanışma sonrasında meslektaşımıza verilen ceza Üniversite Disiplin Kurulu’nun 11.09.2015 tarihli kararı ile ceza usul yönünden bozulmuş, yeniden yapılan soruşturma sonucunda Yrd. Doç. Dr. Özge Saraçlı’nın eyleminin ilgili makamla görüşmek amaçlı olduğu, suç unsurunun bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Başta TTB Merkez Konseyi olmak üzere tüm meslektaşlarımıza yürütülen bu haklı mücadeleye katkılarından dolayı teşekkür eder, meslektaşımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

Saygılarımızla

TPD MYK