TPD Basın Açıklaması:Meslektaşımızın yanındayız...

psikiyatri.org.tr /

Basına ve kamuoyuna,
 
21 Temmuz 2015 tarihinde Suruç Katliamı hakkında Ağrı'daki meslek örgütleri, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin yaptığı ortak basın açıklaması sonrası aralarında Ağrı Tabip Odası Başkanı, derneğimiz üyesi Dr. Ulaş Yılmaz'ın da olduğu 13 kişi hakkında valilik emriyle soruşturma başlatılmış olup, bir kısım sağlık çalışanı görevinden uzaklaştırılmıştır.
 
Duyarlı tüm vatandaşlarımızın tepkisini çeken bu katliama sessiz kalmadıkları için adeta cezalandırılan, en temel görevleri olan yaşam hakkını savunan sağlık çalışanları hakkında başlatılan soruşturmayı kınıyoruz. Üyemiz Dr. Ulaş Yılmaz'ın bu süreçte yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.
 
Türkiye Psikiyatri Derneği

Merkez Yönetim Kurulu