TPD Basın Açıklaması: "Israrlıyız, Barış İstiyoruz..."

psikiyatri.org.tr /

 

 

 

 TPD BASIN AÇIKLAMASI

 

ISRARLIYIZ, BARIŞ İSTİYORUZ….

01.09.2015 

Bir Eylül Dünya Barış Gününde ülkemizde ve dünyada yaşananlar yüreğimizi dağlıyor. Her gün medyadan izlediğimiz ölüm haberleri, savaş sahneleri ve savaşı destekleyen nutuklar içimizi acıtmakta ve örselenmelerimizi tekrar tekrar yaşatmaktadır. 

Yapılan tüm sağduyu çağrılarına rağmen ülkedeki savaş ortamının sürdürülüyor olmasını kabul etmiyoruz.

27 Ağustos 2015'te Cizre Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşire Eyüp Ergen'in ardından dün akşam da Kulp Toplum Sağlığı Merkezi sorumlu hekimi Dr. Abdullah Biroğul'un katledildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. 

Daha önce de söylediğimiz gibi, her ne sebeple olursa olsun ve kim tarafından gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin insanın en temel hakkını, yaşama hakkını yok sayan her türlü şiddeti kınıyoruz. Her gün bir yerlerde katledilenlerin, öldürülenlerin, yaralananların, patlayan bombaların, silahların yol açtığı acıların haberlerini duymak istemiyoruz. 

Görevi insanı yaşatmak, bedensel ve ruhsal olarak da sağlıklı yaşatmak olan bir mesleğe mensup üyelerden oluşan Türkiye Psikiyatri Derneği olarak bir kez daha insanın yaşama hakkına saygı çağrısı yapıyoruz.

Başta üyelerimiz olmak üzere herkesi, ortak geleceğimizin korunması ve toplumsal barışın sağlanması için; savaşa ve şiddete karşı içtenlikli, kapsayıcı ve onurlu bir dayanışma oluşturmaya davet ediyoruz.

Bugün Bir Eylül Dünya Barış Günü… 

Israrlıyız, BARIŞ İSTİYORUZ…

 

Türkiye Psikiyatri Derneği

Merkez Yönetim Kurulu