SUT'da psikiyatri alanına ilişkin yapılan değişiklikler

psikiyatri.org.tr /

SGK tarafından 05.08.2015 tarihinde yayınlanan tebliğ ile SUT'da değişikliğe gidilmiştir. Alanımıza ilişkin yapılan değişiklikler:

Modofinil

Ayaktan tedavide psikiyatri, nöroloji ve göğüs hastalıkları uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimler tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna istinaden tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.

Atomoksetine

6-25 yaş hastalarda psikiyatri uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak psikiyatri uzman hekimi veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilir. 16-18 ergen yaş grubunda ayrıca erişkin psikiyatri uzmanlarınca da aynı koşullarda rapor ve reçete düzenlenebilir.

LİSTE 3

EK-2/C

TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ

PAKET KODU

İŞLEM ADI

AÇIKLAMA

İŞLEM GRUBU

*

İŞLEM PUANI

P702674

5. Grup psikiyatrik hasta günlük tedavisi


(F10-19) Psikoaktif madde kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları, (F15, F17 kod grupları hariç)

 

*

247,72

P702675

1. Grup psikiyatrik hasta günlük tedavisi

(F00-09) Semptomatik ve organik mental bozukluklar, 
(F20-29) Şizofreni, şizotipal ve deluzyonel bozukluklar
(F30-39) Duygu durum [duygulanım] bozuklukları, (F32.1, F32.0, F33.0, F33.1 kodları hariç)

 

*

190,73

P702676

2. Grup psikiyatrik hasta günlük tedavisi

F32.1 Orta depresif nöbet
F33.1 Yineleyen depresif bozukluk, şimdiki nöbet orta şiddetli
F34.0 Siklotimi
(F40-48) Nörotik, stresle ilgili ve somatoform bozukluklar, (F40, F45, F48 kod grupları hariç)
F50 Yeme bozuklukları
(F60-69) Erişkin kişilik ve davranış bozuklukları 
(F70-79) Zeka geriliği 
F80 Konuşma ve dil özel gelişimsel bozuklukları
F84 Yaygın gelişimsel bozukluklar
F90 Hiperkinetik bozukluklar
F91 Davranış bozuklukları
F92 Davranışsal ve duygusal karma tip bozuklukları

 

*

168,80

P702677

3. Grup psikiyatrik hasta günlük tedavisi

F15 Zihin ve davranış bozuklukları, kafein ve diğer stimülanların kullanımına bağlı
F17 Zihin ve davranış bozuklukları, tütün kullanımına bağlı
F32.0 Hafif depresif nöbet 
F33.0 Yineleyen depresif bozukluk, şimdiki nöbet hafif şiddetli 
F40 Fobik anksiyete bozuklukları 
F45 Somatoform bozukluklar 
F48 Nörotik bozukluklar, diğer 
(F50-59) Fizyolojik bozukluklar ve fiziki faktörlerle birlikte seyreden davranış bozukluğu sendromları, (F50 kod grubu hariç) 
(F80-89) Psikolojik gelişme bozuklukları, (F80, F84 kod grupları hariç) 
(F90-98) Genellikle çocukluk ve adolesan döneminde başlayan davranışsal ve emosyonel bozukluklar, (F90, F91, F92 kod grupları hariç)

 

*

146,88

P702678

4. Grup psikiyatrik hasta günlük tedavisi

Tanısına bakılmaksızın 45 günden daha uzun yatan hastalar(45. güne kadar ilgili grup psikiyatrik hasta günlük tedavi işlem puanı üzerinden karşılanır.)

 

*

124,96