TPD 51. UPK Araştırma Bildiri Ödülü

psikiyatri.org.tr /

TPD 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi

Araştırma Bildiri Ödülü

Türkiye Psikiyatri Derneği’nin uzman ya da uzmanlık öğrencisi tüm araştırmacıların TPD 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi’ne araştırmalarıyla katılımlarını teşvik etmek üzere düzenlediği bir ödül programıdır.

Araştırma sahibi tüm uzman ve uzmanlık öğrencilerini TPD 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi’ne araştırma bildirileri ile katılmaya ve TPD Araştırma Bildiri Ödülü’ne aday olmaya davet ediyoruz.

Türkiye Psikiyatri Derneği

Tanım

TPD Araştırma Bildiri Ödülü, 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi’ne gönderilen ve ödüle aday olan araştırma türü sözel bildiriler arasından Ödül Jürisinin değerlendirmesi sonucunda belirlenen 5 (beş) araştırmaya verilecektir. Olgu sunumları ve gözden geçirme çalışmaları ödül için başvuramaz. Ödül Jürisi’nin değerlendirmesi sonucunda ödüle değer bulunan araştırma sayısı beşten az olabilir. 

Ödül

TPD 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde toplam 5 (beş) araştırmaya TPD Araştırma Bildiri Ödülü verilecektir. Ödüle değer bulunan her bir araştırmaya verilecek ödül tutarı 2000 TL’dir. Ödüle değer bildiri sayısının beşin altında kalması durumunda araştırma başına verilecek ödül miktarı değişmeyecektir.

Ödül Jürisi

TPD Ödül Kurulu tarfından Ödül Yönergesine uygun olarak belirlenmiş Ödül Jürisi aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır:

 

Behçet Coşar

Şebnem Pırıldar

Vesile Şentürk

Olcay Yazıcı

Doğan Yeşilbursa

Başvuru koşulları

Başvuruda bulunacak kişinin araştırmada birinci isim olması, TPD üyesi olması ve 2015 yılı dahil üyelik ödentilerini yatırmış olması gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak kişinin bildiride ismi bulunan her kişiyi haberdar ettiğine ve yazarların tümünün adaylığa onay verdiğine ilişkin yazılı beyanda bulunması gerekmektedir.

Başvuru Süreci

Başvuru koşullarında belirtilen özellikleri karşılayan adaylar, Ulusal Psikiyatri Kongresi web sitesinden “Ödüle Aday Sözel Bildiri” sekmesini kullanarak en fazla 300 kelimelik bildiri özeti ile ilk başvurularını gerçekleştirebilirler.

·    Elektronik ortamda başvuru için son tarih 29 Ağustos 2015'dir.

·    Bildiri’nin Kongre’ye kabul edilip edildiğine ilişkin bilgilendirme elektronik posta yoluyla 14 Eylül 2015 tarihinde yapılacaktır.

·   Başvurusu kabul edilen adayların en geç 1 Ekim 2015 tarihine kadar araştırmalarına ilişkin daha kapsamlı bir yazıyı (tablo ve kaynaklar hariç en çok 1500 kelime) aşağıdaki alt başlıkları içerecek şekilde tpdmerkez@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir:

ž   Araştırmanın başlığı

ž   Yazarlar ve çalıştıkları kurumlar

ž   Giriş

ž   Yöntem

ž   Bulgular

ž   Sonuçlar

ž   En fazla iki tablo

ž   Beş kaynak

Değerlendirme Süreci

Ödüle aday araştırmaların en çok 1500 kelimelik uzun metni, TPD Genel Merkezi tarafından ön değerlendirme yapmaları için 7 Ekim 2015 tarihinde e-posta yolu ile Jüri üyelerine ulaştırılacaktır.

Ödül Jürisinin son değerlendirmesi 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi sırasında gerçekleştirilecek ve jüri üyelerinin tümünün yer alacağı sunumlar sonrasında yapılacaktır.

Ödüle Aday Sözel Bildiri sunumları jüri üyelerinin dışında bir oturum başkanının yönetiminde gerçekleştirilecektir. Jüri üyelerinin tümü bu sunumlarda hazır bulunacaktır. Bu oturumlar dinlemeyi arzu eden tüm katılımcılara açık olacaktır. Sunumlarda soru sorma hakkı sadece jüri üyelerinde bulunmaktadır ve soruları yalnızca aday yanıtlayabilecektir. Jüri üyeleri dışındaki katılımcıların adaya soru sorma hakkı bulunmamaktadır. Adil davranma adına her sunum için 10 dakikalık sunum ve 5 dakikalık soru-yanıt süresi verilecektir.

Adaylıktan düşürülme

 

Başvuru koşullarını karşılamayan adayların, en çok 1500 kelimelik genişletilmiş metni göndermemiş ya da istenen özelliklere uygun kaleme alınmamış (ör. 1500 kelimeden uzun yazım) araştırmaların ve kongrede belirtilen oturumda sunulmamış araştırmaların ödüle adaylıkları düşer.