YEME BOZUKLUKLARI KURSU: 9. BAHAR SEMPOZYUMU'NDA SUNULACAK BÇB KURSLARININ BEŞİNCİSİNİN DE PROGRAMI AÇIKLANDI

psikiyatri.org.tr /


Çalışma Biriminin  adı:
Yeme Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi

 

Çalışma Birimi koordinatörünün adı: Ayça Gürdal Küey

 

Kursta eğitici olarak görev alacak kişilerin adları: Uz. Dr. Ayça Gürdal Küey, Doç. Dr. Fulya Maner, Uz. Dr. Buket Cinemre, Prof. Dr. Başak Yücel

 

Kursun amacı: Asistan eğitimi ve uzman sürekli eğitimine katkıda bulunmak amacıyla Yeme Bozuklukları konusunda konuya giriş niteliğinde temel düzey eğitimini vermek

 

Kursun Düzeyi:     Temel düzey (Konuya giriş bilgisi)

 

Katılımcı sayısı:    En az 10, en çok 30 kişi

 

Kursun süresi:       6 X 45 dk. (8.00-16.00 )

 

 

Önerilen okuma listesi:

    Eating Disorders-Bruch H. Basic Books, New York 1973 Practice Guideline for Eating Disorders (revised) Am J Psychiatry 157 (suppl):1-39, 2000 Eating Disorders and Obesity – Brownell K D , Fairburn C. G. (eds) The Guilford Press ,New York 1995                                  Handbook of Treatment for  Eating Disorders – Garner D M, Garfinkel P E , The Guilford Press, New York 1997

 

Hedef katılımcılar: Asistanlar ve temel bilgi talep eden uzmanlar

 

Kurs Programı:

 

1.(45 dk)   Tarihçe- Başak Yücel

                Tanı ve Sınıflandırma- Buket Cinemre
 

2. (45 dk)  Epidemiyoloji ve Diğer Psikiyatrik Tanılar ile İlişkiler- Buket Cinemre
 

3. (45 dk)  Anoreksiya Nervoza - Ayça Gürdal Küey
 

4. (45 dk)  Bulimiya Nervoza ve Atipik Yeme Bozuklukları - Fulya Maner
 

5. (45 dk)  Yeme Bozukluklarında Medikal Yön ve Komplikasyonlar;Yatış Endikasyonları - Başak Yücel
 

6. (45 dk)  Yeme Bozukluklarında İlk Görüşme ve Tedavinin Yönlendirilmesi- Ayça Gürdal Küey