PsikiyARTİST'i Arıyoruz-2015

psikiyatri.org.tr /

 Türkiye Psikiyatri Derneği

PsikiyARTİST'i Arıyoruz Yarışması-2015

PsikiyARTİST’i arıyoruz yarışmalarının ikincisini düzenliyoruz.

Bu yılın konusu “Bir diyeceğim var…” olarak belirlenmiştir. Tüm üyelerimizi ruh sağlığı alanındaki uygulamalar ve yaşantılar ile psikiyatri uzmanlık eğitimi alanlarında söyleyeceklerinizi öykü, şiir, müzik, resim, fotoğraf, kısa film, karikatür vb. alanlarda üreteceğiniz eserlerle söylemeniz için davet ediyoruz.

Bu yılın yarışmaları üç kategoride düzenlenmektedir:

1.     “Asistan olarak bir diyeceğim var…

2.     “Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanelerinde çalışan hekim olarak bir diyeceğim var…

3.     “Psikiyatrist olarak bir diyeceğim var…

Ödüller

 “Asistan olarak bir diyeceğim var…

Birincilik ödülü: 2016 Avrupa Psikiyatri Birliği (EPA) toplantısına katılım

İkincilik ödülü: 2016 TPD Ulusal Psikiyatri Kongresine katılım

Üçüncülük ödülü: 2016 TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumuna katılım

“Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanelerinde çalışan hekim olarak bir diyeceğim var… 

Birincilik ödülü: 2016 Avrupa Psikiyatri Birliği (EPA) toplantısına katılım

İkincilik ödülü: 2016 TPD Ulusal Psikiyatri Kongresine katılım

Üçüncülük ödülü: 2016 TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumuna katılım

“Psikiyatrist olarak bir diyeceğim var…

Birincilik ödülü: 2016 Avrupa Psikiyatri Birliği (EPA) toplantısına katılım

İkincilik ödülü: 2016 TPD Ulusal Psikiyatri Kongresine katılım

Üçüncülük ödülü: 2016 TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumuna katılım

Jüri Üyeleri

“Asistan olarak bir diyeceğim var…başlıklı yarışma jürisi:

Tunç Alkın, Murat Açar, Evrim Tellioğlu  

“Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanelerinde çalışan hekim olarak bir diyeceğim var…başlıklı yarışma jürisi:

Timuçin Oral, Aytül Hariri, Hüseyin Soysal

“Psikiyatrist olarak bir diyeceğim var…başlıklı yarışma jürisi:

Olcay Yazıcı, Leyla Gülseren, Berna Uluğ

Başvuru Koşulları

 • TPD üyesi olmak ve 2015 yılı dahil üyelik ödentilerini yatırmış olmak
 • “Asistan olarak bir diyeceğim var…başlıklı yarışma, 18 Kasım 2015 tarihi itibarıyla asistanlığı sürmekte olan meslektaşlarımızın katılımına açıktır.
 • “Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanelerinde çalışan hekim olarak bir diyeceğim var…başlıklı yarışma, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanelerinde çalışan uzman ya da asistan tüm meslektaşlarımızın katılımına açıktır.
 • “Psikiyatrist olarak bir diyeceğim var…başlıklı yarışma, tüm uzmanların katılımına açıktır.
 • Yarışmaya, başvurulan konu ile ilgili olmak üzere öykü, şiir, resim, müzik, fotoğraf, kısa film ve karikatür alanlarından birinde özgün bir eserle başvurulabilir. Eserlerin, daha önce sergilenmiş veya başka yarışmaya katılmış olması yarışmaya katılım açısından engel değildir.
 • Bir kişi en çok beş eserle yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya aşağıdaki alanlardan herhangi biriyle katılmak olasıdır. Her alan için teknik özellikler aşağıda tanımlanmıştır.

Ø  Öykü:

§  En fazla iki bin sözcükten oluşmalıdır.

§  Word programında, “12” büyüklükte, “Arial” karakter seçilerek, yazılmalıdır.

Ø  Şiir:

§  Her tür şiir ile başvurulabilir.

§  Yaygın olarak kullanılan bir kelime işlemciyle, “12” büyüklükte, “Arial” karakter seçilerek, yazılmalıdır.

Ø  Resim:

§  Teknik serbesttir. Karakalem, sulu boya, yağlıboya, akrilik vs. olabilir.

§  Ebat serbesttir. Önerilen ebatlar 35x50cm ve 50x70 cm’dir

§  Çalışmalar paspartusuz ve çerçevesiz olarak gönderilmelidir.

Ø  Müzik:

§  Tür sınırlaması yoktur

§  Eser, sadece sesin kaydedildiği (CD'ye en düşük 128 kbps MP3 formatında) ya da görüntülü olarak kaydedildiği (DVD olarak) biçimlerde gönderilebilir. 

Ø  Fotoğraf:

§  Yarışmaya siyah-beyaz ya da renkli fotoğraf ile katılmak olasıdır

§  Fotoğrafların iki biçimde gönderilmesi gerekmektedir:

1.      20x30 boyutunda fotoğraf kağıdına yapılmış baskı

2.      En az 300 DPI çözünürlükte, JPEG ve/veya TIFF formatında ve CD/DVD’ye kayıtlı olarak.

§  Fotoğraflar kenarlarında boşluk ya da paspartu kullanılmamalıdır.

Ø  Kısa Film:

§  Tür ayrımı (kurmaca, belgesel, animasyon) yoktur.

§  Yarışmaya süresi 20 dakikayı aşmayan yapımlar katılabilir.

§  Kısa film yarışmasına 35mm. film, DV, High Definition, Betacam ile çekilmiş ya da bu formatlara aktarılmış yapımlar katılabilir. Gönderilecek kopyalarının DVD formatında olması zorunludur.

Ø  Karikatür:

§  Teknik serbesttir.

§  Eser sahibi tarafından imzalanması (ıslak imza) koşulu ile dijital baskı ürünler de kabul edilir.

§  Gönderilecek karikatürlerin boyutu en fazla 30x40 cm. olmalıdır.

 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eser(ler)in tümüyle kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.
 • Türkiye Psikiyatri Derneği, başvuran eserleri, eser sahibinin adını belirtmek kaydıyla yayınlarında, sergilerinde, toplantılarında, web sitesinde, şube binalarında, vb. ortamlarda kullanma hakkına sahiptir. Katılımcılar bu şekilde kullanılan eserler için herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini kabul ederler.
 • Tüm eserler 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi sırasında sergilenebilme özellikleri dikkate alınarak sergilenecek, gösterilecek ya da sunulacaktır.
 • Jürilerin kitapta yer almaya uygun bulduğu eserler Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından bir kitapta toplanacak ve kitapta eserleri yer alan tüm katılımcılara birer tane gönderilecektir.
 • Yarışmaya katılan eserler iade edilmeyecektir.
 • Katılım formunun eksiksiz ve hatasız doldurulması gerekmektedir. Katılım formu için tıklayınız.
 • Yarışmaya katılan yarışmacılar, belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır.

Son Başvuru Tarihi ve Eserlerin Gönderilmesi

 • Son başvuru tarihi 2 Kasım 2015’dir. Adayların, yukarıda belirtilen özelliklerdeki eserlerini, en geç 2 Kasım 2015 tarihinde aşağıda belirtilen TPD Genel Merkezi adresine, elden ya da posta/kargo ile ulaştırılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra TPD Genel Merkezi’ne ulaşacak eserler yarışmaya kabul edilmeyecektir. Elektronik posta ile gönderilen eserler yarışmaya kabul edilmeyecektir.
 • Başvuru için gönderi adresi:

Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Merkezi

Tunus Caddesi 59/5

Kavaklıdere-Ankara

 • Posta ya da kargo ile gönderilecek eserlerin postada zarar görmeyecek şekilde ulaştırılmaları sorumluluğu başvuru sahibine aittir. Postadaki ya da kargodaki olası gecikme, kayıp ve hasarlardan Türkiye Psikiyatri Derneği sorumlu tutulamaz.

Jürilerin Değerlendirmesi ve Sonuçların Duyurulması

 • Her jüri kendi yarışma konusundaki tüm başvuruları değerlendirmeye alacaktır.
 • Jüriler eserlerle ilgili değerlendirmelerine 2 Ekim 2015 tarihinden itibaren başlayacak ve son değerlendirmelerini 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi sırasında düzenlenecek bir oturumda gerçekleştirecektir.
 • Sonuçlar TPD 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi sırasında yapılacak özel bir oturumda açıklanacak ve TPD web sitesinden duyurulacaktır.

 Yarışma afişi için tıklayınız.