TPD 24 Nisan 2015 Basın Açıklaması

psikiyatri.org.tr /

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ

24 NİSAN 2015 BASIN AÇIKLAMASI

 

Aradan 100 yıl geçti. 24 Nisan 1915 günü İstanbul’da yaşayan pek çok Ermeni aydın ve gazeteci, evlerinden apar topar alınması ile başlayan felaketler sonucunda artık bu ülkenin sokaklarında Aram amcalar, Hagop ağabeyler, Arpenik teyzeler, Manukşalar dolaşmıyor.

Biz, bugün, bu ülkenin ruh sağlığı uzmanları, ülke içinde yerinde edilmişlerin, yanıbaşımızdaki gaddar, vahşi savaştan, zulümden kaçan Suriye’li, Kobane’li, Ezidi insanların acılarını, haykırışlarını, ruhlarının yaralarını dinliyoruz çokça zamandır. Her gün kaygı bozukluğu, depresyon ya da travmaya bağlı diğer ruhsal hastalıklar nedeniyle bizlere başvurabilen insanları. Başlarına neler geldiğini, göç yollarını, ölümleri, tecavüzleri anlatamıyorlar bu insanların bir çoğu henüz. Biliyoruz ki ruhsal travmalar dilsiz kılar insanları.

Ve biliyoruz ki bu iflah olmaz yaraların onanması için önce güvenliğin sağlanması gerekir, insanların açta açıkta olmayacaklarını, karınlarının doyacağını, güvenli şekilde barınacaklarını, kimsenin başına bir şey gelmeyeceğini bilmekle başlar ruhsal travmaların tedavisi. Sonra birilerinin ne olup bittiğini açıklaması, yaşanılan acıların, çekilen ıstırapların dile gelmesi, adlandırılması, konuşulması, anlamlandırılması ile devam edilir. Hesaplaşılmadıkça olan bitenle, sır gibi saklandıkça insanların ve toplumların içlerini yer bitirir dile dökülemeyenler. Mağdurlar kadar failleri de yaralar bu dilsizlik süreci. Toplumsal travmalarla hesaplaşılmadıkça, failler pervasızca dolaşıp durdukça, insanlar arasındaki adaletsizliğin altı çizilir, topluluğun kuralları değişir. Adaletin sağlanmayacağını, kötülüklerin cezasız kalacağını düşünen insanlar arasında şiddet yaygınlaşır, meşrulaşır ve insanların birbirlerine duydukları sevgi, şefkat, güven azalır.

Toplumsal barış süreçleri geçmişle hesaplaşılması, güvenliğin, adaletin ve eşitliğin temin edilmesi ile yol alabilir ancak. Bu topraklarda 100 yıl önce olanların karanlığı ile hesaplaşılmadan bu ülkenin insanları birbirlerini severek sayarak, birbirlerine güvenerek barış içinde yaşayamayacaktır. Ülke olarak yitirdiklerimizi saygıyla anıyoruz.

Saygılarımızla

Türkiye Psikiyatri Derneği

Merkez Yönetim Kurulu