Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği Basın Açıklaması

psikiyatri.org.tr /

 AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ

BASIN AÇIKLAMASI

18.04.2015

  

Psikiyatrik ilaç kullanan maden işçilerinin işe alınmamasına bir an evvel son verilmelidir!

Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği, Soma Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, Borusan ve Allianz'ın iş birliği çalışmalarını sürdüren SomaDa Psikososyal Destek Merkezi ve Dursunbey Psikososyal Destek Merkezi sorumlularına iletilen bilgilere göre ve son zamanlarda basın yayın organlarında yer aldığı üzere maden şirketleri, iş başvurularında kişilerden eczanelerden son bir yıl içinde kullandıkları ilaçların dökümünü getirmelerini istemekte ve psikiyatrik ilaç kullanan kişilerin iş başvurularını kabul etmemektedir. Bu nedenle tedavi gören kişilerin kullanmakta oldukları ilaçları bıraktıkları ve gereksinimi olanların psikososyal destek merkezine başvurmaktan kaçındıkları gözlenmektedir.

Kişilerin sağlık durumları nedeniyle bir işe alınmamaları, ancak işin kişi sağlığına zararlı olduğu ya da kişinin bu işte başkaları için zararlı olacağı gerekçelerine dayalı olabilir. Bu gerekçelerin değerlendirilmesi ve idari kararı uzman hekimlerce verilebilir. Bu karar da yalnızca kişinin kullandığı ilaçlara bakılarak değil, bütünsel bir tıbbi değerlendirme ile verilebilir. Hekim olmayan kişilerce işçinin kullandığı ilaçlara bakılarak ruhsal veya bedensel hastalık hakkında kanaat oluşturulması ve buna göre işe alıma karar verilmesi tam anlamıyla bir yetki aşımıdır. Böyle bir uygulama için uzman hekim dışında kimse yetkili değildir. Yasal olarak işe girişlerde gerekli sağlık kurulu raporu, en az beş uzman hekimin değerlendirmesiyle düzenlenebilir. Yasal ve tıbbi olarak gerekenler dışındaki bu tür uygulamalar hastalığı olanların damgalanması ve ayrımcılık anlamına gelir.

Bir kişinin hasta olup tedavi görmesi ile herhangi bir işte ya da madende çalışamaz olması arasında doğrudan bir ilişki kurulamaz. Birçok tıbbi ya da ruhsal hastalık ve uygulanan tedavisinin kişiyi “çalışamaz” kılmak bir yana, tam tersine daha"rahat", "mutlu" ve “verimli” kıldığı hemen herkesçe bilinir. Bu uygulama tıp bilimi yönünden yanlıştır. 

Somalılar için yeni travmalara karşı koruyucu önlemlerin alınması gerektiği bir dönemdeyiz. Onarım ve koruma temel önemdedir. Kazanın sorumlularının belirlenmesi ve hukuk çerçevesinde cezalandırılmaları yaşanan ruhsal travma için onarıcı olacaktır.

 

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ:

Türkiye Psikiyatri Derneği

Türk Psikologlar Derneği

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

Türkiye Kızılay Derneği

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği