TPD Basın Açıklaması: Acil talebimiz var...

psikiyatri.org.tr /


TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ

BASIN AÇIKLAMASI

13.04.2015

 

ACİL TALEBİMİZ VAR…

Son dönemde bazı basın yayın organlarında Soma’da yaşanan travma sonrasında ruhsal etkilenme yaşamış bireylerin işe alım süreçlerinde psikiyatrik hastalığı bulunup bulunmadığının ve başta antidepresan ilaçlar olmak üzere psikiyatrik ilaç kullanımı olup olmadığının irdelendiği ve antidepresan ilaç kullananların işe alınmadıkları belirtilmektedir. Ruhsal travma yaşamış ve tedavi gereksinimi olan kişilerin bu şekilde damgalanması asla kabul edilemez.

Bir işçinin ifadesine göre “İstenen evraklar arasında bir yıllık ilaç dökümü de var”. Bu tutum asla kabul edilemez. Başvuran işçilerden bu evrakları istemek insan haklarına aykırıdır. Yok eğer bu belgeleri işveren temin ediyorsa bu evrakları kimden izin alarak hangi kurum vermektedir, merak içindeyiz.

Konuyu soran gazeteciye sendikacının verdiği yanıtın şöyle olduğunu okuyoruz: “Firmalar da beli ağrıyan, psikolojik rahatsızlığı olan, bunun gibi insanları araştırıyor şimdi. Sorunlu insan almak istemiyorlar". Bu yanıtı da kabul etmemiz asla mümkün değildir.

Psikiyatrik hastalıkları olan hastaların tümünü hedef alarak “çalışamaz”, “sorunlu insan istemiyoruz” demek damgalamadır, ayrımcılıktır ve kesinlikle insan haklarına aykırıdır.

Tek başına antidepresan kullanımı, psikiyatrik ilaç kullanımı bir kişinin işe girişi için bir engel teşkil etmez. Ruhsal hastalığı olan kişilerin sağlık yönünden bir işte çalışıp çalışamayacağını işveren değil ancak kişiyi takip eden psikiyatri hekimi karar verir. İşe alım süreçlerinde zaten sağlık kurulu raporu istenmektedir. Bu raporlar düzenlenirken psikiyatri hekiminin gerçekleştirdiği muayenenin sonucu dikkate alınmaktadır. Bu raporlara rağmen ya da bu raporları istemeden sadece antidepresan kullanıyor diye işe kabul etmemek şeklindeki damgalayıcı tutum bir kez daha vurguluyoruz, insan hakkı ihlalidir.

Travma sonrasında kişilerde çok sayıda ruhsal sorunların yaşanabileceği bilinmektedir. Psikiyatri ve psikiyatrik hastalıklara karşı bu damgalayıcı tutum, ruhsal hastalığı olan kişilerin tedavi için başvurularına da engel olacaktır.

Tüm Sağlık Bakanlığı yetkililerinin ve Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin Soma’da yaşanan bu gelişmelere derhal müdahale etmelerini talep ediyoruz. Sorun hızla çözülmezse bölgede bu nedenle işe alınmayan kişiler nezdinde, işverenler hakkında hukuki işlem başlatacağımızı kamuoyuna duyururuz.

 

Saygılarımızla

Türkiye Psikiyatri Derneği

Merkez Yönetim Kurulu