TPD Basın Açıklaması: Şiddet, adalet ve özgürlük ile çözülür.

psikiyatri.org.tr /

 TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ

BASIN AÇIKLAMASI

08.04.2015

“ŞİDDET, ADALET ve ÖZGÜRLÜK İLE ÇÖZÜLÜR”

 

Bir kez daha şiddete lanet…

Ülkemizde son zamanlarda yaşadığımız şiddet olayları tarafımızca da derin bir kaygıyla izlenmektedir. Önce tüm ülkeyi derinden etkileyen Savcı Mehmet Selim Kiraz cinayeti, sonrasında bir kulübümüzün otobüsüne düzenlenen silahlı saldırı son derece üzüntü verici ve kaygı uyandırıcıdır. Savcı Kiraz’ın ailesi, yakınları ve meslektaşlarının acılarını paylaşıyor ve başsağlığı diliyoruz.  

Şiarı “yaşatmak” olan bir mesleğin uzmanlık derneği olarak hangi amaçla, hangi ideoloji adına olursa olsun insan yaşamına kast eden her türlü saldırıyı lanetliyoruz. Bu nedenle dün Berkin’in ölümüne neden olan akıla tepki duyduğumuz gibi, bugün de Berkin’in masum yüzünü kendi şiddetine kılıf yapan akıla da büyük tepki duyuyoruz. Ayrıca bizler, bir oyunun parçası olan bir futbol takımının yok edilmesi isteğini yaratan nefreti düşündürücü buluyoruz. Bu ülkedeki sorumluları, bilim insanlarını ve tüm aklıselim insanları, bu denli barbarca bir şiddete yönlendiren etkenleri beraberce düşünüp bulmaya davet ediyoruz.

Şiddet bir travmadır. Akut stres bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, depresyon gibi klinik tablolara ve umutsuzluk, çaresizlik gibi duygulara yol açabilmektedir. Şiddet yalnızca yaşayanların değil tanık olanların ve hatta medya üzerinden tanık olanların da ruh sağlığı üzerinde ciddi ve bazen onarılması güç tahribat yaratabilmektedir. Her gün karşılaştığımız hastalarımız bize bu gerçekleri çok iyi öğretmiştir. Bu nedenle şiddet karşısında susmamız söz konusu olamaz.

Öte yandan,  şiddet davranışlarını “İç güvenlik Yasası” gibi uygulamalarla çözmeye çalışmanın şiddeti daha da körükleyebileceğini düşünüyoruz. Unutulmamalıdır ki hiçbir baskı rejimi, şiddeti azaltmamış aksine daha da artırmıştır. İç güvenlik yasası keyfi uygulamalara fırsat yaratarak hukuksuzlukları artırma ve buna koşut olarak şiddeti artırma potansiyeli taşımaktadır. Şiddeti engellemenin yolu, barışçı yöntemlerle anayasal söz söyleme ve tepki gösterme hakkını kullanmaya çalışanları engellemeye çalışmak olmamalıdır.

Son söz olarak bir kez daha, nereden gelirse gelsin şiddeti lanetlediğimizi ve insan yaşamının yanında olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz.

Türkiye Psikiyatri Derneği

Merkez Yönetim Kurulu