TPD Basın Açıklaması: 14 Mart Tıp Bayramı

psikiyatri.org.tr /

 

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ

BASIN AÇIKLAMASI

“14 MART TIP BAYRAMI”

Ülkemizde yaklaşık 100 yıldır kutlanmakta olan 14 Mart Tıp Bayramı uygulanan sağlık politikalarının sonucunda son yıllarda biz hekimler ve diğer sağlık çalışanları için maalesef doyasıya kutlanılan bir bayram olmaktan çıkmış, halka sesimizi duyurmaya, her gün içinde çalıştığımız kötüye giden ve giderek bilimsellikten uzaklaşarak kararan sağlık sistemine dikkat çekmeye çalıştığımız bir isyan gününe dönüşmüştür.

Reçeteye kolay ulaşmanın nitelikli sağlık hizmeti olarak gösterilmesi, doğal bir vatandaşlık hakkı olan sağlık hakkının pazarlanır bir nesne haline getirilip popüler bir nitelik kazanmasıyla hekime başvuru sayısında ülkemizde rekorlar kırılmıştır.

Bu kırılgan yapının arızaları sıradan bir günde, sıradan bir kamu hastanesinde rahatlıkla görülebilecektir. Katkı payı ödememek için polikliniğe kontrole gelmeyip acillerde ilacını yazdırmaya çalışan vatandaş mıdır “sağlık hizmetinde artan memnuniyeti” temsil eden, yoksa kendisiyle aynı odada muayene olmak zorunda olan diğer 2 hasta ve onların yakınlarının yanında utana sıkıla muayene olmak için karnını açan vatandaş mı? Yoksa hak ettiği yaşam kalitesine sahip olabilmek veya sırf yöneticisi öyle istediği için günde 80 - 100 hasta bakan, teknik olarak bu kadar işe yetişmesi mümkün olamayacağı için yanında bir sekreter bulundurmak zorunda olan psikiyatriste; kim olduğunu bilmediği bir sekreterin yanında, 2-3 dakika içinde travmasını nasıl anlatacağını düşünen vatandaş mı sağlık sisteminden memnun olan?  Randevuyu kolay almak memnun ediciydi doğru, peki sonrası?

Sonrasının pek öyle memnun edici olmadığının en önemli kanıtı sağlık çalışanına yönelik şiddet. Ne hizmet alanın ne de hizmet verenin tatmin olmadığı bu ortam dindirilemeyen bir gerginlik kaynağına dönüşmektedir.

Ülkemizin güzide tıp fakülteleri borç batağına terk edilirken, “doktor açığı” bahanesiyle şişirilmiş kontenjanlarla adeta fabrikasyon ürünü doktorlar yetiştirmeye zorlanmaktadır.

Sağlıkta dönüşümden psikiyatri de nasibini almıştır. Tıpkı hastaları gibi, psikiyatri bilimi de damgalanmış, verilen hizmetin değeri sağlık hizmetlerini ücretlendirme politikalarında karşılığını bulamamıştır. Şu anda devlet hastanelerinde birçok psikiyatrik bozuklukta etkinliği kanıtlanmış olan psikoterapi hizmetlerinin verilmesi yukarıda bahsettiğimiz memnuniyet politikaları nedeniyle mümkün olamamakta ya da oldukça kısıtlı tutulmaktadır. Psikiyatri yatağı yetersizliği nedeniyle hastalar evlerinden kilometrelerce uzakta tedavi görmekte, takipleri aksamaktadır. Birçok psikiyatri kliniği yüksek talebe cevap verebilmek için erken taburculuğa ya da kapasite fazlası hasta yatışına zorlanmaktadır.

Mevcut sağlık sisteminin mağdurları sadece biz sağlık çalışanları değiliz. Bu kötüye gidişi her gün yeniden yaşadığımız için sorunları daha kolay görebiliyoruz. Kamuoyunda gösterilenin aksine bu sistemin gerçek mağduru koruyucu hekimlikten, bilimsel tedavi yöntemlerinden ve nitelikli sağlık hizmetinden bihaber bırakılan halkımızdır.

Türkiye Psikiyatri Derneği olarak bu zorlu koşullarda çalışan tüm tıp camiasının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyoruz. Doyasıya kutladığımız bayramlara ulaşmak dileğiyle…

Saygılarımızla

TPD Merkez Yönetim Kurulu