Meslektaşımız Prof. Dr. Raşit Tükel İstanbul Üniversitesi Rektörlük seçimlerini farklı kazandı...

psikiyatri.org.tr /

Meslektaşımız Prof. Dr. Raşit Tükel İstanbul Üniversitesi Rektörlük seçimlerini farklı kazandı...

İstanbul Üniversitesi Rektörlük Seçimlerinde en yakın rakibinden 294 oy fazla alarak birinci sırayı alan değerli meslektaşımız Prof. Dr. Raşit Tükel'i kutluyoruz. İçimizde şiddetle gereksinim duyduğumuz duyguları ve umudu yeşerttiği için kendisini ve başarısında emeği geçen tüm ekibini gönülden kutluyor, teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz. 

Seçim bildirgesinde belirttiği her madde Türkiye Psikiyatri Derneği olarak da savunageldiğimiz ve yürekten desteklediğimiz hedeflerdir:

  • Demokratik, katılımcı, özgür ve özerk üniversite,

  • Akademik özgürlük ve güvenceli çalışma,

  • Akademik özerklik ve eğitim-araştırma süreçlerine özel önem,

  • Özlük haklarının geliştirilmesi,

  • Toplum gereksinimlerine öncelik,

  • Nesnellik ve tarafsızlık,

  • Saydamlık ve hesap verebilirlik,

  • Öncü ve örnek olma sorumluluğu.

Bu aşamada yapılan seçime ve oy verenlerin iradesine saygı temelinde değerli meslektaşımız Prof. Dr. Raşit Tükel'in hiçbir  tartışmaya yer vermeden rektörlük makamına atanmasını ve hedefleri doğrultusunda ekibiyle çalışmalarına bir an önce başlamasını bekliyoruz. 

Türkiye üniversiteler tarihinde önemli bir dönüm noktası olması umudumuzla...

Türkiye Psikiyatri Derneği

Merkez Yönetim Kurulu