Yeterlik Sınavı

psikiyatri.org.tr /

Değerli meslektaşlarımız,Daha önce 19 Eylül 2015 tarihinde yapılacağını duyurduğumuz Türkiye Psikiyatri Derneği 10. Yeterlik Sınavının tarihi, Kurban Bayramı arifesine gelmesi ve Derneğimizin Destekleyici Terapi ve BDT eğitimleri ile çakışması nedeniyle 3 Ekim 2015 Cumartesi olarak değiştirilmiştir. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2015 Çarşamba olarak belirlenmiştir. Yazılı sınava psikiyatri uzmanlarının yanı sıra eğitiminin son yılında olan tıpta uzmanlık öğrencileri/asistanlar da katılabilecektir. Uygulama sınavı 7 Kasım 2015 Cumartesi günü yapılacaktır, Son başvuru tarihi 27 Ekim 2015 Salı olarak belirlenmiştir. Uygulama sınavına, yazılı sınavı geçmiş psikiyatri uzmanları katılabilecektir. Asistanlık eğitiminin son yılında iken yazılı sınavı geçmiş olan adaylar, uzman olduktan sonra uygulama sınavına başvurabilirler

Sınava katılmak isteyen meslektaşlarımızın TPD Genel Merkezi'ne aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir.

Yazılı sınav 3 merkezde eş zamanlı olarak yapılacaktır. Katılımcıların Ankara, İstanbul ve İzmir şubelerinden hangisinde sınava girmek istediklerini başvuru sırasında belirtmeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla


TPD Yeterlik Yürütme Kurulu

 

Yeterlik Sınavı Yazılı Aşaması:


Gün: 3 Ekim 2015, Cumartesi
 (Son başvuru tarihi: 28 Eylül 2015)

Başlama Saati: 11.00 


Yer: TPD Ankara, İstanbul ve İzmir Şubeleri

Örnek sınav soruları için tıklayınız. 

Yeterlik Sınavı Uygulama Aşaması:


Gün: 7 Kasım 2015, Cuma
rtesi (Son başvuru tarihi: 27 Ekim 2015)

Başlama saati: Daha sonra ilan edilecektir.

Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
 

Örnek görüşme videosu için tıklayınız.  

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:


Başvuru için TPD Psikiyatri Yeterlik Kurulu'na bir dilekçeyle başvurulması ve dilekçeye aşağıdaki belgelerin eklenmesi gereklidir.


1.    Asistanlığı süresince asistan karnesi (uzmanlık eğitimi kayıt belgesi) uygulanmışsa, bu belgenin asistanlık yaptığı kurum tarafından onaylanmış bir örneği,  yoksa kurum onaylı asistanlık süresinin belgelendiği bir yazı, 


2.    Sınava katılım ücreti olan 40 TL'nin, T. İş Bankası Kavaklıdere Şubesi'nde ki 4209-0759337 No'lu hesaba yatırıldığını gösterir dekontun fotokopisi,


3.    Uygulama sınavı için Türkiye'de psikiyatri uzmanlık eğitimi veren bir kurumda gördüğü eğitimi başarıyla bitirdiğini gösterir bir belge (Uzmanlık Belgesi ya da eğitimi bitirme belgesi),


4.    Daha önce Yeterlik sınavı Yazılı Aşamasını geçen adaylar Uygulamalı Sınav için TPD Psikiyatri Yeterlik Kurulu’na dilekçe ile başvurmalıdırlar.  

Başvuru adresi:

Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Merkezi


Tunus Caddesi 59/5

Kavaklıdere ANKARA


 

Tel:  (0312) 468 74 97 
Fax: (0312) 426 04 53

e-mail: nebahatmurat@gmail.com