9. BAHAR SEMPOZYUMU'NDA YAPILACAK 4. BÇB KURSU İLAN EDİLDİ: PSİKANALİTİK PSİKOTERAPİLERE GİRİŞ

psikiyatri.org.tr /

Çalışma Birimi Bilgi  Formu

 

Çalışma Biriminin  adı: Psikanalitik Psikoterapiler Bilimsel Çalışma Birimi

 

Çalışma Birimi koordinatörünün adı: Vehbi Keser

 

Kursta eğitici olarak görev alacak kişilerin adları:

Talat Parman, Defne Tamar, Vehbi Keser, Volkan Topçuoğlu

 

Kursun amacı: Birbirini takip eden sempozyumlar süresince düzenlenecek psikanalitik kuram ve uygulamaya ilişkin kursların ilkinde, psikanalitik kuramı oluşturan temel kavramlar ve yapıtaşlarıyla tanışmak.


Kursun Düzeyi :          1- Temel düzey (Konuya giriş bilgisi)

 

Katılımcı sayısı :          1- En az: 5

                                     2- En çok: 35

 

Kursun süresi:         1- 4 X 45 dk.  (12.30-16.30)

 

Önerilen okuma listesi:

*Psikanalitik Kurama Giriş-Y.Akvardar, E.Çalak, U.Etaner, C.Hürol, H.Sunat, R.Tükel, A.Üçok, B.Yücel- Bağlam Yayınları-Düş Düşün Dizisi.

 *Psikanaliz (An Elementary Textbook of Psychoanalysis)-Charles Brenner. Çeviri: I.Savaşır, Y.Savaşır-Hekimler Yayın Birliği.

*Beş Konferans ve Psikanalize Toplu Bakış-Sigmund Freud. Çeviri: Kamuran Şipal-Cem Yayınevi.

*Freud’un Otoanalizi ve Psikanalizin Keşfi-Didier Anzieu. Çeviri: Nesrin Tura-Metis Ötekini Dinlemek.

 

Hedef katılımcılar: Psikiyatri asistanları ve uzmanları, psikologlar.

 

2005 Bahar Sempozyumu eğitim programı konuları ve eğiticileri:

1. Psikanaliz ve Psikanalitik Psikoterapinin Tarihçesi-

Talat Parman (45dk).

2. Psikanalizin Temel Kavramlarından Dürtü ve Dürtü Kuramı-
Defne Tamar (45dk).

3. Ruhsallığın Yerleşimsel Modeli (bilinçdışı-önbilinç-bilinç)-
Vehbi Keser (45dk).

4. Ruhsallığın Yapısal Modeli (altbenlik-benlik-üstbenlik)-
Volkan Topçuoğlu (45dk).