TTB, SES, TPD Ortak Basın Açıklaması

psikiyatri.org.tr /

Türk Tabibler Birliği, Sağlık Emekçileri Sendikası ve Türkiye Psikiyatri Derneği 30.01.2015 tarihinde ülkemizde son yıllarda artan çocuk ölümleri ile ilgili Cizre'de basın açıklaması yapmıştır.

TÜRK TABİBLER BİRLİĞİ-SAĞLIK EMEKÇİLERİ SENDİKASI-TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

 “savaşta önce masumiyet ölür”

Son 30 yıldır bölgemizde çatışma gerçeği binlerce ölüm ve zorunlu göçler dışında en fazla kendini hissettirdiği grup, çocuklar olmuştur. Çocuk hakları sözleşmesi,  ‘yaşama hakkını’  en temel madde olarak belirtirken, savaş ortamında çok sayıda çocuk devletin uyguladığı şiddet, gerekli koruma-yaşamlarını güvenceye almaması nedeniyle ölmüş, sakat kalmış ya da derin ruhsal yıkımlar ile hayatlarını sürdürmek zorunda kalmışlar.

Mardin Kızıltepe’de 2004 yıllında 12 yaşındaki Uğur Kaymaz’ın küçük bedeni  12 kurşunla delik deşik edilmesi, Lice’de 2009 yıllında kocaman gözleri ile Ceylan Önkol karakola ait havan mermisinin hiçbir güvenlik önlemi alınmadan çevreye atılması sonrası patlaması ve küçük bedenin annesine bir torba içinde teslim edilmesi şeklinde örnekler, Fırat’ın doğusunda toplumsal travmayı oldukça artıran örnekler iken, Fırat’ın batısında benzer ölümler medyada ya da  insan hakları kuruluşlarının  hazırladığı raporlarda yer almıştır. Bu bazen polisin gaz bombasının isabet alması sonucu 269 gün komada kaldıktan sonra 16 kiloya düşerek vefat eden 15 yaşındaki Berkin Elvan ya da Pozantı ve Şakran Cezaevinde  insan hakları örgütlerinin hazırladığı ve 7 çocuğa taciz, tecavüz iddiası gibi insan onurunun en fazla yaralayan olaylar olarak hafızalarımızda yer almıştır.

İnsanlığın yüzyıllardır beleğinde oluşturduğu ‘yaşama hakkı’ ve adalet gibi kavramlar bölgede yaşanan ‘savaş’ gerçekliğinde en fazla yaralanmış, kirletilmiş ve bundan en fazla çocuklar etkilenmiştir. Aslında oyun oynaması, gülmesi, güven içinde yaşaması gereken çocuklar yaşanan savaşın bir tarafı olmuş, omuzlarında kendilerinden büyük sorumluluklar verilmiş ve yaşanan her ölüm toplum vicdanının da telafisi zor yaralar açmıştır.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi’nin “1988-2014 Yılları Arası Çatışmalı Süreçte Katledilen Çocuklar Raporu”na göre 1988-2014 yılları arasında toplam 580 çocuk toplumsal olaylar, kara mayınları, güvenlik güçlerinin müdahaleleri ve ihmalleri gibi sebeplerden dolayı hayatını kaybetmiştir. Son 11 yılda ise 241 çocuk bu nedenlerle yaşamını kaybetmiş ya da katledilmiştir.

Çocuk ölümleri basit istatistiki sayılar olmayıp toplumu bir bütün olarak derinden etkilemektedir. Bugün Cizre de olmamızın nedeni son dönem artan şiddet dalgasının ortaya çıkardığı ‘çocuk ölümleri’ dir. Son 2 aylık dönemde Cizre’de 5 çocuk; bazıları direk devletin güç erkinin müdahaleleri sırasında ya da ortaya çıkan kaos ortamında faili beli bulunmayan kişiler tarafından öldürüldü.

Cizre’de Cudi Mahallesi'nde 6 Ocak günü halk tarafından açılan iki hendeğin kapatılmasının hemen ardından polislerin zırhlı araçlarla mahalleye girerek ateş açması sonucu kalbinden vurularak katledilen 14 yaşındaki Ümit Kurt, 14 Ocak'ta Cizre’nin Yafes Mahallesi'nde kafasından vurulan 12 yaşındaki  Nihat Kazanhan’ öldürülen son iki çocuk olmuştur. Her iki olayda “BARIŞ SÜRECİ” denilen ve kanlı dönemin sonlandırılması için görüşmelerin yapıldığı zamanda meydana gelmesi barışın gerekliliği yanında kırılganlığını da göstermiştir.

Bugün sağlık meslek örgütleri olarak burada bulunmamız yaşanan bu çocuk ölümlerine dikkat çekmek, devletin sorumluları hızlıca bulup adalet önüne çıkarmasını istemek ve en temel hak olan ‘‘yaşam hakkına’’ olan müdahaleleri kınamaktır.

Ailelerin yaşadığı büyük acıyı paylaşırken, sorumluların gerekli cezai işlemlere çarptırılması toplumsal vicdan ve toplumsal barış için en önemli adımı olacaktır.  

Koşuyor altı yaşında bir oğlan, 
uçurtması geçiyor ağaçlardan, 
siz de böyle koşmuştunuz bir zaman. 
Çocuklara kıymayın efendiler. 
          Bulutlar adam öldürmesin.

N.Hikmet -1955

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ (TTB)

SAĞLIK VE SOSYAL EMEKÇİLERİ SENDİKASI (SES)

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ (TPD)