Türkiye Psikiyatri Derneği Araştırma Bildiri Ödülü

psikiyatri.org.tr /

 Türkiye Psikiyatri Derneği

Araştırma Bildiri Ödülü

TPD 18. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu

 

6-9 Mayıs 2015 Kuşadası

Türkiye Psikiyatri Derneği’nin uzman ya da uzmanlık öğrencisi tüm araştırmacıların TPD 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’na araştırmalarıyla katılımlarını teşvik etmek üzere düzenlediği bir ödül programıdır.

Türkiye Psikiyatri Derneği üyesi uzman ya da uzmanlık öğrencisi tüm araştırmacıları TPD Araştırma Bildiri Ödülüiçin sözel ya da poster bildiri ile başvuruda bulunmaya davet ediyoruz.

Değerli araştırmacılarımız bir yandan araştırmalarını sunarak meslektaşları ile verimli bir tartışma yapma olanağını yakalayacaklar bir yandan da yenilenmiş, büyük beğeni toplamış ve yoğun eğitici etkinlikler de içeren TPD 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu'na katılım fırsatı elde etmiş olacaklardır.

Tüm araştırma sahibi uzman ve uzmanlık öğrencilerini TPD 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu'na katılmaya ve TPD Araştırma Bildiri Ödülü’ne aday olmaya davet ediyoruz.

Türkiye Psikiyatri Derneği

 

 

Ödül

TPD 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’nda toplam 10 araştırmaya TPD Araştırma Bildiri Ödülüverilecektir. Ödüle değer bulunan her bir araştırmaya verilecek ödül tutarı 1000 TL’dir.

Başvuru koşulları

TPD üyesi olmak ve 2015 yılı dahil üyelik ödentilerini yatırmış olmak

TPD 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’nda aşağıdaki iki etkinlikten birinde sunum yapmak üzerearaştırma niteliğinde bir bildiri özeti ile başvurmuş olmak:

1.      Sözel Bildiri Oturumu

2.      Poster Bildiri Oturumu

Sözel ya da poster bildiride birinci isim olmak

Bildiride adı bulunan her kişiyi haberdar ettiği ve yazarların tümünün adaylığa onay verdiğine ilişkin beyan vermek

Sözel bildiri ya da poster bildiri için özet ile başvuru girişi sırasında TPD Araştırma Bildiri Ödülü’ne aday olup olmadığına ilişkin soruya evet yanıtını vermek

Başvuru için son tarih

Elektronik ortamda sözel bildiri ya da poster bildiri için özetle son başvuru tarihi 13 Şubat 2015'tir.

Sözel Bildiri ya da Poster Bildiri başvurusunun kabul edilip edilmediğine ilişkin bilgilendirme Bilimsel Toplantılar Düzenleme Kurulu tarafından elektronik posta yoluyla 27 Şubat 2014 tarihinde yapılacaktır.

Ödül Jürisi ve Ödüle Aday Başvuruların Değerlendirilmesi

Sözel ya da poster bildiri sunma başvurusu kabul edilen ve aday olan araştırmacıların bildirileri TPD 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’nda gerçekleştirilecek sunumlar sırasında Ödül Jürisi tarafından değerlendirilecek ve ödül kazananlar Kongre’nin Kapanış töreninde duyurulacaktır.

Ödül Jürisi TPD Ödül Yönergesi uyarınca belirlenecek ve duyurulacaktır.

* Başvuru için ayrıntılı bilgilere TPD web sitesi adresinden (www.psikiyatri.org.tr) ulaşılabilir.