9. BAHAR SEMPOZYUMU PROGRAMINDA YER ALAN 3. BÇB KURSU: TEMEL PSİKOFARMAKOLOJİ

psikiyatri.org.tr /

 

Bilimsel Çalışma Birimi Kursu Duyurusu

 

Çalışma Biriminin  adı: Psikofarmakoloji

 

Koordinatörün adı: Emin Önder

 

Kursta eğitici olarak görev alacak kişilerin adları: Emin Önder, Murat Rezaki, M.Emin Ceylan, Haldun Soygür, Hasan Herken, Aygün Ertuğrul, Nurper Erberk-Özen

 

Kursun Adı: Temel Psikofarmakoloji
 

Kursun amacı: Temel psikofarmakoloji bilgilerinin tazelenip güncellenmesi

 

 

Kursun Düzeyi :  1- Temel düzey (Konuya giriş bilgisi) ve
                           2- Orta  düzey (Geliştirici-pekiştirici bilgi)

 

Katılımcı sayısı :  1- En az:20 En çok:50

 

Kursun süresi:    6 X 45 dk.     (8.00-16.00 )

 

Önerilen okuma listesi:

1.Psikofarmakoloji, Prof. Dr. Nevzat Yüksel, 2003, Ankara. 

2.Textbook of Psychopharmacology, 3.baskı, American Psychiatric Press, 2004.

 

Hedef katılımcılar:

Psikiyatri asistanları ve uzmanları

 

9.  Bahar Sempozyumu BÇB Kursu konuları ve eğiticileri:

1) Haldun Soygür: İlaçların absorbsiyonu, dağılımı ve itrahı, doz konsantrasyon etki ilişkisi ve etki mekanizmaları (45 dk).

 

2) Aygün Ertuğrul: Reseptörler (İlaç reseptör ilişkisi, reseptör ilişki mekanizmalarına ilişkin teoriler, SSS reseptörleri ve psikiyatrik hastalıklarla ilişkisi (45 dk).

                                                            

3) M. Emin Önder: İlaç etkileşimleri: (İlaçların etkisini değiştiren faktörler ve farmakokinetik, farmakodinamik etkileşim mekanizmaları

   Hasan Herken: Farmakogenetik  (45 dk)

           

4) Nurper-Erberk Özen: Nöron Yapısı ve uyarılabilirliği, iyon kanalları (45 dk).

                                

5) M. Emin Ceylan: Nörotransmitter sistemleri (45 dk).

                            

6) Murat Rezaki: Nöroplastikliğin mekanizmaları(45 dk).