Charlie Hebdo saldırısı ve her türlü terör eylemlerini kınıyoruz.

psikiyatri.org.tr /

Charlie Hebdo saldırısı ve her türlü terör eylemlerini kınıyoruz.

Tüm dünyada savaş ve terör saldırılarının giderek arttığı ve şiddetin giderek sıradanlaştığı günümüzde dini ya da siyasal her türlü şiddet olayını lanetliyoruz.

 

Terör olayları yarattığı doğrudan acıların yanında insanlığın geleceğine ilişkin olumsuz gelişmelerin de hazırlayıcısıdır. Şiddet olaylarına maruz kalmış toplumlarda,  şiddet sarmalı giderek tırmanmakta, saldırılardan sonra şiddet ve insan öldürme davranışında ciddi bir artış meydana gelmektedir.

Terör olayları insanlarda çeşitli ruhsal bozuklukların oluşması ve tetiklenmesi, bireyde şiddet ve saldırganlık davranışlarında büyük bir artışa neden olması, temel insani değerlerin kaybedilmesi, bireyin kendine ve topluma giderek yabancılaşması, gelişmekte olan yeni kuşakların kişilik gelişimi üzerinde olumsuz ve kalıcı değişikliklere neden olmaktadır.Terör olayları yalnızca mağdurlarını değil, yazılı ve görsel medya aracılığıyla çocuklar başta olmak üzere tüm insanlığı etkilemektedir.   

Şiddetin sonuçlarını ortadan kaldırmak, acı çeken ve travmatize olan insanların sağaltılması ve topluma uyumlarının yeniden sağlanması kadar, şiddete her yönüyle karşı olmak, terörü ve şiddeti ortaya çıkaran, üreten toplumsal dinamikleri değiştirmek, savaşsız bir dünya yaratmak için çabalamayı da gerektirir.

Terörün ve şiddetin dini, ırkı ve siyaseti olamaz.

Paris’te yaşanan içlerinde bir psikiyatrist ve psikanalist bir meslektaşımızında yer aldığı 17 kişinin ölümü ile sonuçlanan saldırıyı kınıyoruz.

TPD Merkez Yönetim Kurulu