Bilgilendirme

psikiyatri.org.tr /

Ulusal bir gazetede yayınlanan röportajı ile ilgili bir psikiyatri uzmanı hakkında yürütülen soruşturma sonucunda;

·Major psikiyatrik bozukluklarda asıl tedavi yöntemi olmayan, tek ya da asıl yöntem olarak kullanılmayan biofeedback yöntemini reklam amaçlı ve gerçekliği tartışmalı olarak sunduğu,    

·Psikiyatrik hastalıkları basite indirgeyerek hastaları yanlış yönlendirdiği ve halk sağlığı yönü ile risk yarattığı,

·Bazı hastalıklarda kısmi yardımcı ya da etkisi sınırlı olan tedavi yöntemlerini ön plana çıkararak etkinliği bilimsel araştırmalarla ve geniş deneyimlerle kanıtlanmış bilimsel tedavi yöntemlerini dışlaması ve olumsuzlamasının hem hastaları yanıltmasına hem de bilimsel tedavi yöntemlerine ulaşmasında zaman kaybına, gerçekci olmayan yaklaşımların uygulanmasıyla da maddi kayıplara uğramasına ve tedavi motivasyonlarında zayıflamaya neden olabileceği,

· Bilimsel bir bilgi, veri ve dayanağı olmaksızın sübjektif kanaatleri genel doğru olarak sunarak farklı uygulamalar nedeniyle meslektaşlarını olumsuzladığı ve suçlayıcı ifadeler kullandığı,

· Anlatım biçimi ve anlatılanların yayınlandığı mecra dikkate alındığında etik ve deontolojik olarak kusur oluşturan bu tutum ve davranışın aynı zamanda kişisel reklam niteliğinde olduğu ve kusur oluşturduğu anlaşılarak,

İTO Onur Kurulu’nca para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.  

Bilgilerinize sunarız.