Bakırköy RSHH Asistan Eylemi Kazanımla Sonuçlandı.

psikiyatri.org.tr /

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi psikiyatri, nöroloji ve beyin cerrahi klinikleri asistan hekimlerinin 10.12.2014 tarihinde kamuoyuyla paylaştıkları eylemlilikleri hastane yönetimi ve bağlı bulundukları genel sekreter ile yapılan görüşmeler ve 15.12.2014 tarihindeki yarım günlük iş bırakma sonucunda asistan hekimler adına önemli kazanımlarla sonuçlanmıştır.

 
Asistan hekimlerin polklinikte hasta görme süresi 8 dakikadan 20 dakikaya çıkarılmıştır.
 
Acil nöbetleri sonrası nöbet ertesi izin kullanabileceklerdir.
 
Psikiyatri asistanları için Salı 11.00-13.00 arası olan eğitim saati 10.00-12.00 arasına çekilmiştir.
 
Gelirlerinin artmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.
 
Aynı hastanenin nöroloji ve beyin cerrahisi kliniklerinde asistan hekimlerin görev tanımlarına uygun şekilde çalışmalarına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.
 
Bakırköylü asistan hekimlerin, ülkemizde son yıllarda uygulanan sağlık politikalarının sonucunda ortaya çıkan sağlıksız çalışma koşullarının düzeltilmesine yönelik bir umut ışığı yaktığını gördük. Ancak sağlık politikalarının bütününe yönelik, sağlık çalışanlarının hepsini kapsayan düzenlemeler yetkililer tarafından yapılmadıkça tam anlamıyla bir iyilik halinden söz edemeyeceğimizin farkındayız. 
 
Türkiye Psikiyatri Derneği olarak daha iyi ve adil bir sağlık ortamına sahip olmak için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğimizin bilinmesini isteriz.
 
Saygılarımızla
TPD MYK