TPD YÖEK Bakırköy RSHH Asistan Eylemi Basın Açıklaması

psikiyatri.org.tr /

Basına ve Kamuoyuna

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Asistan Hekimleri yaptıkları basın açıklamasında, sağlıkta dönüşüm projesinin sonucu olan sağlık hizmeti ortamının ve aldıkları uzmanlık eğitiminin ne hissettirdiğini vurguladı: Büyük bir hayal kırıklığı!

Sağlıkta dönüşüm politikaları ve performans sistemi sağlık hizmetlerinin kalitesini düşürmüş, sağlık alanında hizmet verenlerin çalışma şartlarını kötüleştirmiştir. Ancak sağlıkta dönüşüm programlarının ve performans sisteminin en önemli etkisi gerek mezuniyet öncesi, gerek uzmanlık gerekse sürekli tıp eğitiminin niteliğini ve kalitesini bozmasıdır. Gerek eğitim vermekle yükümlü kişilerin gerekse eğitim alacak kişilerin kurumlardaki zamanlarının en büyük kısmının ‘gelir getirici faaliyetlere’ ayırması beklenmektedir. Eğitim ve bilimsel bilgi üretme faaliyetleri, karlılık hesabında yer almadıkları için  ‘hizmet’ faaliyetlerine yenik düşmüştür. Bunun sonucu ne yazık ki uzun vadede çok daha görünür olacaktır.

Uzun çalışma süreleri, hasta başına düşen sürenin kısalığı, görev tanımlarının belirsizliği ve emeklerin karşılıklarının alınamaması sağlık çalışanlarında tükenmişlik hissine yol açmaktadır. Asistan hekimler bu olumsuz koşulların içinde hizmet üretiminin önemli bir bölümünü üstlenmekte, aynı zamanda eğitim almaya çabalamaktadır.

Tıpta uzmanlık eğitimi,   bilgi, beceri ve deneyim kazandırmayı hedefleyen, kendine özgü standartları olan özel bir eğitimdir.  Uzmanlık eğitiminin gereği, uluslararası standartlardaki bir mesleki donanımın hekime kazandırılmasıdır. Tıpta uzmanlık eğitiminin geliştirilmesi ile ilgili olarak tüm çalışmalar ve planlamalar,  kurumların çalışma koşulları değiştirilmediği durumda, asistanlara olduğu kadar asistanlık eğitimi verenlere de “gerçeklikten uzak” görünmektedir.

Tıpta uzmanlık eğitimi, tıbbın ve iletişimin hızla geliştiği dünyamızda dinamik bir yapıya sahip olmalıdır. Her geçen gün yeni ihtiyaçların ve yeni olanakların ortaya çıktığı tıp eğitimi ortamında, eğitimin bileşeni asistan hekimlerin, eğitimleri hakkında söz sahibi olmaları ve eğitim hakkını talep etmeleri zorunludur.  Eğitim almanın yanında hizmet üreten asistan hekimlerin, verdikleri hizmetler hakkında da söz hakları olmalıdır.

Halkımız donanımlı ve yetkin hekimleri,hekimlerimiz de bunu sağlayabilmek için iyi bir eğitim sürecinde yetişmeyi hak etmektedir. Bu nedenle öncelikle tıpta uzmanlık eğitiminin önüne koyulan bariyerler kaldırılmalıdır. Asistan hekimlerin çalışma koşulları düzeltilmelidir.

Türkiye Psikiyatri Derneği Yaygın Örgün Eğitim Kurulu olarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Asistan Hekimlerinin haklı taleplerini desteklediğimizi basına ve kamuoyuna duyururuz.

Saygılarımızla

Türkiye Psikiyatri Derneği Yaygın  ve Örgün Eğitim Kurulu