9. BS BÇB KURSLARININ İKİNCİSİ AÇIKLANDI: İKİ UÇLU BOZUKLUĞUN ÇAĞDAŞ TANI VE SAĞALTIMI

psikiyatri.org.tr /


Çalışma Biriminin  adı:
 Duygudurum Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi

Çalışma Birimi koordinatörünün adı:  Prof. Dr. Olcay Yazıcı

Kursta eğitici olarak görev alacak kişilerin adları: Prof.Dr.O. Yazıcı,  Prof.Dr. S. Vahip, Doç. Dr. E.T.Oral, Doç. Dr. A.Özerdem, Doç.Dr. Fisun Akdeniz

Kursun amacı: İki Uçlu Bozukluklarla ilgili çağdaş tanı, etiyopatogenetik açıklamalar, ayırıcı tanı ve tedavi alanlarında bilgi ve beceri düzeyini artırmak

Kursun Düzeyi:  Orta  düzey (Geliştirici-pekiştirici bilgi)

Katılımcı sayısı: En az: 30, En çok: 60

Kursun süresi: 6 X 45 dk.  (8.00-16.00 )

Önerilen okuma listesi:

1.  TPD İki Uçlu Duygudurum Bozuklukları Sağaltım Kılavuzu

Ayrıca 2 dergi makalesi ve bir yabancı dil kitap önerisi eklenecektir

Hedef katılımcılar:  Psikiyatri Asistan ve Uzmanları

2005 Bahar Sempozyumu eğitim programı konuları ve eğiticileri:

Kursun Başlığı:  İki Uçlu Bozukluğun Çağdaş Tanı ve Sağaltımı  

Kurs Yöneticisi: Prof.Dr. Olcay Yazıcı

Konular ve eğiticiler:

1. Çağdaş Tanı Yaklaşımları: S. Vahip

2. Çağdaş Etiyopatogenetik Açıklamalar: A. Özerdem

3. Belirtili Dönemlerde Tanı ve Sağaltım:  Klasik ve Ötesi

a) Manik Dönem         : T. Oral
b) Depresyon Dönemi: S. Vahip
c) Karma Dönem        : F. Akdeniz 

4. Siz ne yapardınız?: Olgu Tartışmaları

S. Vahip
E.T. Oral
A. Özerdem
F. Akdeniz

Tartışmacı:   O. Yazıcı