9. BAHAR SEMPOZYUMU'NDA BÇB KURSLARININ İLKİ AÇIKLANDI: YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU

psikiyatri.org.tr /

 

Türkiye Psikiyatri Derneği 2005 Yıllık Toplantısı- 9. Bahar Sempozyumu

Anksiyete Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi Kursu


Çalışma Biriminin adı: Anksiyete Bozuklukları

Çalışma Birimi koordinatörü: Prof. Dr. Raşit Tükel

Kurs Konusu: Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Kursta eğitici olarak görev alacak kişiler ve konuları:

Prof. Dr. Erhan Bayraktar - Yaygın anksiyete bozukluğunun fenomenolojisi
Prof. Dr. Raşit Tükel - Yaygın anksiyete bozukluğunun patogenezi
Prof. Dr. Mehmet Sungur - Yaygın anksiyete bozukluğunun bilişsel-davranışçı tedavisi
Doç. Dr. Hamdi Tutkun - Yaygın anksiyete bozukluğunun ilaç tedavisi

Kursun amacı: Yaygın anksiyete bozukluğunun (1) fenomenolojisi, (2) patogenezi (3) bilişsel-davranışçı tedavisi, (4) ilaçla tedavisi konularının ele alınması ve bu konularda güncel kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgilerin verilmesi.

Kursun Düzeyi: Orta düzey (Geliştirici-pekiştirici bilgi)

Katılımcı sayısı: En az: 20 En çok: 30

Kursun süresi: 4 X 45 dk. (12.30-16.30)

Önerilen okuma listesi:

    - Anksiyete Bozuklukları Tedavi Kılavuzu. Ankara, TPD yayınları, 2004.
    - Generalized Anxiety Disorder. Ed. R.G. Heimberg, C.L. Turk, D.S. Memnin. New York, The Guilford Press, 2004.
    - Textbook of Anxiety Disorders. Ed: D.J. Stein, E. Holander. Washington, DC, American Psychiatric Publishing, 2002.
    - Treatment of Psychiatric Disorders, Third Edition. G.O. Gabbard. Washington, American Psychiatric Association, 2001.

Hedef katılımcılar: Psikiyatri asistanları ve uzmanları