Travma sonrası akut dönemdeki ruhsal semptomlar ve adli psikiyatri

psikiyatri.org.tr /

 TRAVMA SONRASI AKUT DÖNEMDEKİ RUHSAL SEMPTOMLAR VE ADLİ PSİKİYATRİ

Moderatör:

Prof. Dr. Gökhan Oral   Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Tamer Aker  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı Anabilim Dalı

Doç. Dr. Osman Abalı  İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı

Yard. Doç. Dr. Neylan Ziyalar  İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü-- 

 
Tanım ve yaklaşım
•Değerlendirmede yaşanan sorunlar
oTravma ile illiyet, tanık-bilirkişilik, basit tıbbi müdahale ile      giderilme, koruma tedbirleri
•İfade güvenirliğine etkisi
•İnsan hakları bağlamında travma ve akut dönemdeki reaksiyonlar

Tarih:   29 Kasım 2014, Cumartesi
Saat:     Saat 14.00
Yer:      Cezayir Restaurant (Büyük toplantı salonu)
             Firuzağa Mh., Hayriye Cd No:16, Beyoğlu
             (0212) 245 99 80

İletişim:   Dr. Gökhan Ersoy (drgokhanersoy@gmail.com)