Türkiye’de duygudurum bozukluklarının 40 yılı

psikiyatri.org.tr /

PROF. DR. ZELİHA TUNCA EMEKLİLİĞİ ONURUNA TOPLANTI:
“TÜRKİYE’DE DUYGUDURUM BOZUKLUKLARININ 40 YILI”
16 Ekim 2014, Wyndham Grand Otel-İZMİR 

9:45-10:00:   AÇILIŞ:   Prof. Dr. Berna Binnur AKDEDE

                                        Prof. Dr. Ayşegül ÖZERDEM

10:00-11:00: Çocukluktan Erişkinliğe Duygudurum Bozuklukları ve Aile

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşen BAYKARA

10:00-10:30-Çocukluk Dönemi Mizaç Özellikleri Ve Erişkin Yaşamdaki Psikopatolojiler İle İlişkisi

Prof. Dr. Fatih Ünal, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

10:30-11:00-Duygudurum Bozukluklarında Aileye Yaklaşım

Yard. Doç. Dr. Rukiye Hayran, Işık Üniversitesi  Psikoloji Bölümü

11:00-11:30 Kahve Molası

11:30-12: 30:  Duygudurum Bozuklukları Araştırmalarına Temel Bilimlerin ve İstatistiğin Katkıları

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Köksal ALPTEKİN

11:30-12:00-Ulusal Psikiyatri Dergilerinde Yayınlanmış Araştırma Makalelerinin Yöntemsel ve İstatiksel Özellikleri

 Prof. Dr. Ümit Tural, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

12:00-12:30-İki Uçlu Bozuklukta DNA Hasarı

Uzm. Dr. Deniz Ceylan, Gümüşhane Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği

12:30-13:30 YEMEK

13:30-14:00 Prof. Dr. Zeliha Tunca Özel Oturumu

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Berna Binnur AKDEDE

13:30-14:00-Psikiyatride 42 Yılım

Prof. Dr. Zeliha TUNCA, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

14:00-16:00 İki Uçlu Bozukluktan Öğrendiklerimiz

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Can Cimilli

14:00-14:30-İki Uçlu Bozuklukta Tanı Tartışmaları

Prof. Dr. Kaan Kora, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

14:30-15:00-Lityum Tedavisinin Bugünü ve Geleceği  

Prof. Dr. Simavi Vahip, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

15:00-15:30-Hastalarımızın Gözünden İki Uçlu Bozukluk

Prof. Dr.Timuçin Oral, İstanbul Ticaret Odası Üniversitesi Psikoloji Bölümü

15:30-16:00-Koruma Tedavisindeki İki Uçlu Hasta Bize Ne Öğretir?

Prof. Dr. Olcay Yazıcı, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Emekli Öğretim Üyesi

16:00-16:30- Kahve Molası

 

16:30-17:45  Yuvarlak Masa: Araştırma mı, “ARAŞTIRMA!” mı? Yayın mı, “YAYIN!” mı?

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tunç ALKIN

Psikiyatride Klinik Araştırmalarda Karşılanmamış Gereksinimler

Prof. Dr. Fisun Akdeniz, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

Psikiyatride Laboratuar Temelli Araştırmalarda Karşılanmamış Gereksinimler

Prof. Dr. Ayşegül Özerdem, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

Psikiyatride Alan Araştırmalarında Karşılanmamış Gereksinimler

Prof. Dr. Yıldız Akvardar, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

Psikiyatride Yayıncılıkta Karşılanmamış Gereksinimler

Prof. Dr. Aylin Uluşahin, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

 

17:45–18:15-Duygudurum Bozukluklarında Bağımlılık

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Beyazıt YEMEZ

17:45–18:15- Duygudurum Bozuklukları ve Bağımlılık Arasındaki Karmaşık İlişkiler ve Tedavideki Uyarlamalar

 Prof. Dr. Berna Uluğ, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

 

18:15-18:45-İki Uçlu Bozukluk Araştırmalarında Yeni Ufuklar

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Elif ONUR AYSEVENER

18:15-18:45- Araştırmanın 5N1K’sı

Prof. Dr. Zeliha Tunca, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Emekli Öğretim Üyesi

 

18:45-19:00-Günün Sonu ve Kapanış

Prof. Dr. Berna Binnur AKDEDE-Doç. Dr. Halis ULAŞ

 

19:30….. YEMEK