9. Bahar Sempozyumu'nda BÇB Kurslarının İlki Açıklandı: Yaygın Anksiyete Bozukluğu

psikiyatri.org.tr /

9. Bahar Sempozyumu'nda Anksiyete Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi'nin vereceği kursun programı açıklandı. BÇB Koordinatörlüğü'nden bildirildiğine göre konu Yaygın Anksiyete Bozukluğu, kurs verecek öğretim üyeleri ise Prof. Dr. Raşit Tükel, Prof. Dr. Erhan Bayraktar, Prof. Dr. Mehmet Z. Sungur, Doç. Dr. Hamdi Tutkun.


Türkiye Psikiyatri Derneği 2005 Yıllık Toplantısı- 9. Bahar Sempozyumu Anksiyete Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi Kursu


Çalışma Biriminin adı:
Anksiyete Bozuklukları

Çalışma Birimi koordinatörü:
Prof. Dr. Raşit Tükel

Kurs Konusu: Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Kursta eğitici olarak görev alacak kişiler ve konuları:

 

  Prof. Dr. Erhan Bayraktar - Yaygın anksiyete bozukluğunun fenomenolojisi
  Prof. Dr. Raşit Tükel - Yaygın anksiyete bozukluğunun patogenezi
  Prof. Dr. Mehmet Sungur - Yaygın anksiyete bozukluğunun bilişsel-davranışçı tedavisi
  Doç. Dr. Hamdi Tutkun - Yaygın anksiyete bozukluğunun ilaç tedavisi

Kursun amacı: Yaygın anksiyete bozukluğunun (1) fenomenolojisi, (2) patogenezi (3) bilişsel-davranışçı tedavisi, (4) ilaçla tedavisi konularının ele alınması ve bu konularda güncel kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgilerin verilmesi.

Kursun Düzeyi: Orta düzey (Geliştirici-pekiştirici bilgi)

Katılımcı sayısı: En az: 20 En çok: 30

Kursun süresi: 4 X 45 dk. (12.30-16.30)

Önerilen okuma listesi:

  Anksiyete Bozuklukları Tedavi Kılavuzu. Ankara, TPD yayınları, 2004.
  Generalized Anxiety Disorder. Ed. R.G. Heimberg, C.L. Turk, D.S. Memnin. New York, The Guilford Press, 2004.
  Textbook of Anxiety Disorders. Ed: D.J. Stein, E. Holander. Washington, DC, American Psychiatric Publishing, 2002.
  Treatment of Psychiatric Disorders, Third Edition. G.O. Gabbard. Washington, American Psychiatric Association, 2001.


Hedef katılımcılar: Psikiyatri asistanları ve uzmanları