TPD Basın Açıklaması

psikiyatri.org.tr /

                                                                   TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ

BASIN AÇIKLAMASI

08.10.2014

Basın ve kamuoyuna

Savaşlar, ruh sağlığını bozan en önemli nedenlerdendir. Başta Travma Sonrası Stres Bozukluğu olmak üzere kronik nitelik gösteren birçok ruhsal bozukluğun ortaya çıkma riski yüksek olduğu açıktır. Savaş etkileri nedeniyle toplumların yapılarını da değiştirir. Milyonlarca insan savaşlar nedeniyle yaşadığı bölgeleri terk etmişlerdir. Yerinden olmuş olma ve sığınmacılık, kültürel çatışmaları, içe kapanmayı, çökkünlüğü de beraberinde getirmektedir. Savaşın etkileri, hem sığınmacılar, hem de orada yaşayanlar için önemli bir toplum ruh sağlığı sorununa yol açmaktadır.

Türkiye Psikiyatri Derneği, Suriye toprakları içerisinde yaşanan savaşı ve savaş nedeniyle ülkemize sığınan halkın ruhsal durumunu yakından takip etmektedir. Bölgede meslektaşlarımızdan oluşan bir grup bu amaçla çalışma yürütmektedir.  Ezidi, Türkmen, Arap, Alevi, Kürt binlerce insanın katledilmesine yol açan ve son günlerde Kobani bölgesinde yoğunlaşan savaş ile ilgili bir çalışma raporu kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır. Türkiye Psikiyatri Derneği olarak bölge halkına tüm yönelik saldırıları şiddetle kınıyor, tüm dünyanın herhangi bir siyasi çatışmanın nesnesine dönüştürmeden, yaşanılan acının kötüye kullanılmasına izin vermeden yüzünü bölgemizde yaşanan insanlık dramına çevirmesi ve insanlık adına gereken sorumluluğunu yerine getirmesini bekliyoruz. Toplumsal barıştan, şiddetin, ölümün, yıkımın, savaşın olmadığı bir dünyadan yana olan Türkiye Psikiyatri Derneği ulusal ve uluslararası düzeyde üzerine düşen görev sorumlulukları yerine getirmeye her zaman hazırdır. 

TPD MYK