"Diren Doktor!"

psikiyatri.org.tr /

Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı 27 Ocak 2014 tarihinde, Mahkemeye başvurarak Türk Tabipleri Birliği’ne bağlı Ankara ve Hatay Tabip Odası yönetim kurulu ve onur kurulu üyelerinin, "Gezi parkı" protestoları süresince "hukuka aykırı olarak yetkisiz ve kontrolsüz revir adı altında sağlık hizmetleri birimleri oluşturarak amaçları dışında faaliyet gösterdiği" iddiasıyla görevlerinden alınmalarını istemişti. Türkiye Psikiyatri Derneği olarak 30 Eylül tarihinde gerçekleşecek olan davaya müdahil oluyor ve meslektaşlarımızı dayanışmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla 

TPD MYK