TPD Yeterlik Sınavı

psikiyatri.org.tr /

 Değerli meslektaşlarımız,Türkiye Psikiyatri Derneği 9. Yeterlik Sınavı aşağıdaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Son başvuru tarihi 19 Eylül 2014 Cuma olarak belirlenmiştir. Yazılı sınava psikiyatri uzmanlarının yanı sıra eğitiminin son yılında olan tıpta uzmanlık öğrencileri/asistanlar da katılabilecektir. 

Sınava katılmak isteyen meslektaşlarımızın TPD Genel Merkezi'ne aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir.

Yazılı sınav 3 merkezde eş zamanlı olarak yapılacaktır. Katılımcıların Ankara, İstanbul ve İzmir şubelerinden hangisinde sınava girmek istediklerini başvuru sırasında belirtmeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla


TPD Yeterlik Yürütme Kurulu

 

Yeterlik Sınavı Yazılı Aşaması:


Gün: 27 Eylül 2014, Cumartesi


Başlama Saati: 10.00 


Yer: TPD Ankara, İstanbul ve İzmir Şubeleri

 

Örnek sınav soruları için tıklayınız.

 

Uygulamalı Sınav:

Gün: 24 Ekim 2014, Cuma


Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı


 

Örnek görüşme videosu için tıklayınız.  

 

Başvuru:


Başvuru için TPD Psikiyatri Yeterlik Kurulu'na bir dilekçeyle başvurulması ve dilekçeye aşağıdaki belgelerin eklenmesi gereklidir.


1.    Asistanlığı süresince asistan karnesi (uzmanlık eğitimi kayıt belgesi) uygulanmışsa, bu belgenin asistanlık yaptığı kurum tarafından onaylanmış bir örneği,  yoksa kurum onaylı asistanlık süresinin belgelendiği bir yazı, 


2.    Sınava katılım ücreti olan 40 TL'nin, T. İş Bankası Kavaklıdere Şubesi'nde ki 4209-0759337 No'lu hesaba yatırıldığını gösterir dekontun fotokopisi,


3.    Uygulama sınavı için Türkiye'de psikiyatri uzmanlık eğitimi veren bir kurumda gördüğü eğitimi başarıyla bitirdiğini gösterir bir belge (Uzmanlık Belgesi ya da eğitimi bitirme belgesi),

4.    Daha önce Yeterlik sınavı Yazılı Aşamasını geçen adaylar Uygulamalı Sınav için TPD Psikiyatri Yeterlik Kurulu’na dilekçe ile başvurmalıdırlar.  

Başvuru adresi:

Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Merkezi


Tunus Caddesi 59/5

Kavaklıdere ANKARA


Tel:  (0312) 468 74 97 
Fax: (0312) 426 04 53