Gazi Üniversitesi AMATEM Kapatılamaz...

psikiyatri.org.tr /

                                                                TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ

BASIN AÇIKLAMASI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ALKOL MADDE TEDAVİ MERKEZİ KAPATILAMAZ…

01.08.2014

Ülkemizde ve tüm dünyada alkol ve madde kullanım bozukluğu yaygınlığının giderek arttığı bilinmektedir.  Artan yaygınlık oranlarına karşın ülkemizdeki yataklı tedavi merkezi sayısı yeterli değildir. Özellikle üç büyük şehir dışında yataklı tedavi merkezi sayısı oldukça azdır. Bu durum diğer illerden üç büyük şehre yatırılarak tedavi amaçlı gelen hastalar nedeniyle hasta yoğunluğunda artışa neden olmaktadır. Maalesef birçok kurum, yatırılarak tedavide hasta yoğunluğunu karşılayamaz durumdadır. Böyle bir durumda Ankarada faaliyet gösteren Gazi Üniversitesi Alkol Madde Tedavi Merkezinin (AMATEM)in yataklı servisinin kapatılması, halk sağlığı sorunu olan alkol-madde bağımlılığının tedavisini önemli oranda sekteye uğratacaktır.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü daha öncede 29 Temmuz 2013 tarihinde Gölbaşı kliniğini kapatmıştır. Ekim 2013 tarihinde mevcut binada yeniden faaliyete başlamıştır. Mevcut bina 2009-2013 tarihleri arasında Numune Hastanesi tarafından hasta yatışına uygun olmadığı saptanarak depo amaçlı kullanılmıştır. Binanın ön bölgesinde kayma olduğu bilinen binaya Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından güçlendirme yapılacağı belirtilerek Ekim 2013 tarihinde AMATEM yeniden faaliyete başlamıştır. Ancak yaklaşık bir yıllık süre boyunca güçlendirme yapılmamış olup şimdi bina ön bölgesinde kayma ve fiziki şartların uygun olmaması gerekçe gösterilerek binanın boşaltılması istenmiştir.  Ancak üniversite yetkilileri yeni bir yataklı servis göstermek yerine sadece ayaktan tedavi hizmeti verilmesini uygun görmüşlerdir.

Sağlıkta Dönüşüm politikaları nedeniyle kamuya ait hastaneler artık bir ticaret merkezi olarak görülmektedir. Ticari anlamda kar getirmeyen birimlerin devamlılığı düşünülmemektedir. AMATEM benzer düşüncelerle mi kapatılmıştır?  Üniversite yönetimi yataklı servisin kapatılma gerekçesi ile ilgili kamuoyuna açıklama yapması gerekmektedir.

Daha öncede belirttiğimiz gibi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı bünyesinde yer alan AMATEMin Üniversite Rektörlüğü tarafından başka bir yer tahsis edilmeksizin kapatılması tedaviye, eğitime ve araştırmaya vurulan bir darbedir.  

Saygılarımızla

TPD MYK