TPD Basın Açıklaması: Filistin’de yaşanan savaşa, şiddete ve kıyıma son verilmelidir.

psikiyatri.org.tr /

Türkiye Psikiyatri Derneği Basın Açıklaması:

Filistin’de yaşanan savaşa, şiddete ve kıyıma son verilmelidir.

Gazze Şeridi, uzunluğu 41 km, genişliği ise bazı yerlerinde 5, bazı yerlerinde 12 km. olan üzerinde yaklaşık olarak 1.5 milyon insanın yaşamakta olduğu bir bölgedir. Bu daracık coğrafyada yaşayanların %40 kadarı çocuk yaştadır. Yaşayanları yoksuldur. Yıllardır bir abluka altında yaşamlarını sürdüren insanlardır. Gazze halen dünyanın en büyük açık hava cezaevidir.

Zeytindir buranın ağacı. Bırakılırsa yüzyıllar boyu yaşar. Bırakılanlar, kıyıma uğramayanlar bir dünya tarihini görmüşlerdir; Eyyubiler, Memluklular, Haçlılar, Osmanlılar eski dünyanın anıları olarak zeytinin gövde çatlaklarında yer etmiştir. Sonrası ise dallarına bile kazınmıştır; Mısır yönetimi, İsrail işgali, abluka…Camisi ile, hamamı ile, pazarı, kilisesi ve mahalleleri ile bir yerdir Gazze. 

Gazze dünyanın bir vicdan sınavıdır. Gazze’de her ölen çocukla dünya ölür. Bugün bu küçücük, insanların yanyana yaşadığı, çocukların daracık alanlarda oynadığı, zeytinlerin kederle yeşerdiği topraklara yağan bombalar ayrımsız toplu bir kıyım yapmaktadır. İnsanlar birer birer gözlerimizin önünde öldürülmektedir. Niye, nasıl ve nerede öldürüldükleri ve hatta öldürülecekleri de bize anlatılmaktadır. İnsanlığın dünyadaki kadim çabası, üzerinde “….mahalleyi bombalayacağız, duyurulur” yazan kağıtlara inmiştir. Yazıktır…

Türkiye Psikiyatri Derneği olarak Gazze’deki cezaevi koşullarını ve ablukayı kabul etmiyoruz. İşkenceyi, baskı ve sindirmeyi, insanları aç–susuz bırakmayı kabul etmiyoruz. İnsanların ölümünü, çocukların acı çekmesini kabul etmiyoruz. Savaşı ve zülmü kabul etmiyoruz. Tüm Dünya’daki ruh sağlığı uzmanlarına ve meslek örgütlerine bu durumu kabul etmemeleri, kınamaları yönünde çağrı yapıyoruz. Gazze’de yaşayan insanların tekrar ayağa kalkabilmesi, toparlanabilmesi için elimizden geleni yapacağımızı beyan ediyoruz. Gazze’de, Filistin’de ve Orta Doğu’da barışın ne denli önemli olduğunu biliyor ve sonuna kadar savunuyoruz. Gazze’de bombanın değil zeytinin yanında olacağız...

Türkiye Psikiyatri Derneği

Merkez Yönetim Kurulu