ASİSTAN HEKİMLİK KOMİTESİ- YÜRÜTME KURULU SEÇİMİ

psikiyatri.org.tr /

Asistan Hekim Komitesi Üyelerinin Dikkatine,

Saygıdeğer Meslektaşlarımız

Asistan Hekimlik Komitesi Yürütme Kurulu seçimi online olarak psikiyatri.org.tr websitemiz üzerinden yapılacaktır. Seçim tarihi olarak 25 Mayıs 2014 belirlenmiş olup 1 hafta boyunca oy kullanmak mümkün olacaktır. Oy kullanma 1 Haziran 2014 tarihi itibariyle sona erecektir.

Seçime katılmak için websitesi üzerinden Asistan Hekimlik Komitesi üyesi (çalışma birimleri tercihleri altından sağlanabilir) olmak şartı aranmaktadır.

Asistan Hekimlik Komitesi Yönergesi (buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz) tarafından belirlenmiş olduğu haliyle 5 asil ve 5 yedek üye seçilecektir.

AHK üyeleri arasından yürütme kurulu için aday olmak isteyen meslektaşlarımızın asistancalismabirimi@gmail.com adresi üzerinden bu taleplerini AHK koordinatörlüğüne iletmeleri gerekmektedir. 25 Nisan 2014 tarihinden itibaren 9 Mayıs 2014'e kadar 2 hafta boyunca adaylıklar kabul edilecektir. Bu 2 haftanın sonunda adaylıklar duyurulacaktır. 

Saygılarımızla.

Asistan Hekimlik Komitesi