“Dünya Bipolar (İki Uçlu) Günü” Tanıtımı

psikiyatri.org.tr /

 

 

 

“Dünya Bipolar (İki Uçlu) Günü” Tanıtımı

 

Amaç, Bipolar (bi: iki; polar:uçlu= İki Uçlu) Bozukluğun tüm dünyada farkındalığını arttırmaktır. Bu amaçla uluslararası örgütler işbirliği yapmaktadır.

 

Dünya Bipolar Günü ilk kez bu yıl 30 Mart Pazar günü kutlanacaktır.

 

Yaşam öyküsü incelenerek bipolar bozukluk tanısı konan dünyaca ünlü ressam Vincent Van Gogh’un doğum günü olan 30 Mart bu yıldan itibaren her yıl Dünya Bipolar Günü olarak kutlanacaktır. Dünya Bipolar Günü’nün vizyonu bipolar bozukluğa yönelik dünya çapında farkındalık yaratmak ve toplumsal damgalamayı yok etmektir.  Günün hedefi hastalık konusunda duyarlılığı arttıracak ve eğitim sağlayacak bilgiyi uluslararası işbirliği yoluyla, tüm dünya halklarına sunmaktır. Çünkü bipolar bozukluk coğrafya, ırk ya da cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm dünyada benzer oranlarda ortaya çıkan bir hastalıktır. Bipolar bozukluğun dünya üzerindeki yaygınlığının %1 ile %2 arasında olduğu, yaygınlığının %5’e kadar çıkabildiği öngörülmektedir.  Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada yeti yitimine yol açan altıncı nedendir.

 

Bir duygudurum bozukluğu olan bipolar bozukluk (iki uçlu bozukluk-manik depresif hastalık) taşkınlık (mani) ya da çökkünlük (depresyon) dönemleriyle belirli, duygusal ve davranışsal iniş çıkışlarla giden, ara dönemlerde kişilerin olağan hallerine döndükleri, yineleyici özellikte, yaşam boyu süren bir psikiyatrik rahatsızlıktır. Günümüz koşullarında bipolar bozukluk başarılı bir şekilde tanınabilmekte ve etkili biçimde tedavi edilebilmektedir. Hastalık genç yaşlarda başlayabilir.  Özellikle depresyonla başladığı durumlarda ilk anda varlığı anlaşılamayabilir. Bu nedenle her depresyon, bipolar bozukluk potansiyeli açısından dikkatle ele alınmalıdır. Erken tanı ve tedavi, özellikle düzenli koruyucu tedavi hastalık dönemlerinin önlenmesinde yaşamsal önem taşır.

 

Bipolar bozukluğun yineleyici doğası hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanları arasında sürekli bir işbirliğini gerektirmektedir.  Bu yönüyle hastalık hastalar, sağlık çalışanları, aile üyeleri ve genelde toplum için belirgin zorluklar taşıyan bir hastalıktır. Bipolar bozukluk giderek tıpkı diyabet ya da kalp hastalıkları gibi tıbbi bir rahatsızlık olarak yaygın kabul görmektedir. Ancak hastalığa yönelik damgalama maalesef hastaların sağlık hizmetlerine ulaşmasını engellemekte ve erken tanı ve etkili tedavi almalarını aksatmaktadır. Yaygın görülen bu sorunla baş etmek için dünya çapında bir çözüme gerek duyulmaktadır. Dünyanın değişik bölgelerinde bipolar bozukluğa yaklaşımdaki farklılıklara değinmek amacıyla, Asya Bipolar Bozukluk Ağı, Uluslararası Bipolar Vakfı ve Uluslararası Bipolar Bozukluklar Derneği bir araya gelerek Dünya Bipolar Günü kavramı üzerinde çalıştılar. 

 

Dünyanın önde gelen uzmanlarının desteğiyle, bu uluslararası gruplar hastalığın biyolojik nedenlerinin, ilaç hedeflerinin, daha iyi tanı ve tedavi yöntemlerinin, hastalığın genetik özelliklerinin ve bipolar bozuklukla daha iyi bir yaşam sürdürme yollarının araştırılması yönündeki çabaları desteklemekte ve bunun sadece bir başlangıç olduğunu ifade etmektedirler. Söz konusu araştırmalar ile destekleyici sivil toplum örgütleri arasındaki işbirliği giderek büyümektedir ve Dünya Bipolar Günü bu tasarının başarısı için önemli bir artı değerdir.  Biz de ülkedeki bu alanla ilgili meslek kuruluşları olan Bipolar Bozukluklar Derneği ve Türkiye Psikiyatri Derneği olarak bu günü destekliyor ve konuyla ilgili farkındalığın artması için çalışıyoruz.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Bipolar Bozukluklar Derneği

Türkiye Psikiyatri Derneği