İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk EAH asistan hekim grevine destek

psikiyatri.org.tr /

Basına ve Kamuoyuna,

 

Türkiye Psikiyatri Derneği olarak hekimlik mesleğinin icra şartlarındaki kötüleşmelere dikkat çekmeyi görevlerimiz arasında saymaktayız. Ülkemizde hekimlerin güvencesiz ortamlarda çalışmaya zorlanmaları ruhsal açıdan tükenmelerine, mesleklerini icra ederken zorlanmalarına yol açmaktadır. Sağlık hizmeti sunumundan dolayı toplumun genelini ilgilendiren bu konuya basın ve kamuoyunun duyarsız kalmaması gerektiği inancındayız.

 

Türkiye Psikiyatri Derneği olarak hekimlerin çalışma koşulları, gelecek güvencesi ve meslek içi eğitim hakları dahil pek çok konuda çalışma şartlarının kötüleştiğine bir kez daha dikkat çekmek isteriz. Bu noktadan hareketle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde grevde bulunan Asistan Hekim meslektaşlarımızın taleplerini desteklediğimizi kamuoyuna duyururuz. Yetkililer, hekimlere karşı takındıkları vurdumduymaz tavırdan bir an önce vazgeçmelilerdir.

 

Altta Türkiye Psikiyatri Derneği Asistan Hekim Komitesi tarafından hazırlanan iş bırakma eyleminde olan Asistan Hekim meslektaşlarımıza destek metnini ve eyleme ilişkin ayrıntıları bulabilirsiniz.

Saygılarımızla

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu

---

Türkiye Psikiyatri Derneği Asistan Hekim Komitesi'nin Destek Metni ve Mesajı;

 

Sağlıkta dönüşüm projesi kapsamında, ülkemizde sağlık çalışanları her geçen gün daha ağır koşullarda çalışmaktadır. Üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde çalışan asistan hekimlerin iş yükü ve nöbet sayıları giderek artmakta, diğer sağlık çalışanları gibi gelirleri azalmakta ve nitelikli bir uzman hekim olabilmeleri için almaları gereken eğitimler aksamaktadır.

 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde son iki tıpta uzmanlık sınavında yeterli kontenjan verilmemesi sonucunda asistan hekim sayısında önemli bir düşüş yaşanmıştır.  2011 yılında 370 asistan hekim bulunan hastanede, 2014 yılı ortasında bu sayının 220'ye düşeceği tahmin edilmektedir. Acil serviste bir vardiyada çalışan hekim sayısı yarıya inmiş, bazı yoğun bakım servislerinde devamlı hekim bulunmadığı öğrenilmiştir. Ayrıca aldıkları ek ödemeler geçen senenin aynı döneminin altına düşmüştür. Asistan hekimler hocalara ve uzman hekimlere gelen randevulu hastalara ve hastane içi konsültasyonlara tek başlarına bakmaktadırlar.

 

TPD Asistan Komitesi olarak,  yeterli eğitim alabilmek, nitelikli sağlık hizmeti verebilmek ve emeklerinin karşılığını alabilmek adına 19.02.2014 tarihi itibariyle talepleri karşılanana kadar süresiz iş bırakma kararı alan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli asistan meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu ve mücedelelerini desteklediğimizi bildiririz.

 

 

 

Türkiye Psikiyatri Derneği Asistan Hekim Komitesi