TPD ESKİŞEHİR ŞUBE GENEL KURULU

psikiyatri.org.tr /

Değerli Meslektaşlarımız,

 

   "Türkiye Psikiyatri Derneği Eskişehir Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı"12 Şubat 2014 Çarşamba günü saat 12.00' da , yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 19 Şubat 2014 Çarşamba günü saat 12.00'da- ESOGÜ Tıp Fakültesi  Psikiyatri Kliniği Toplantı Salonunda yapılacaktır. Tüm Üyelerimizin katılımını bekliyoruz

 

Genel Kurul gündemi aşağıda belirtilmiştir.

 

 

Gündem: 

 

1. Açılış ve yoklama

2. Genel kurul başkanlık divanı seçimi

3. Saygı duruşu

4. Yönetim kurulu faaliyet raporu, mali raporun okunması ve tartışılması

5. Denetleme kurulu raporunun okunması ve tartışılması

6. Yönetim kurulu ve denetleme kurulunun aklanması

7. Tahmini bütçenin görüşülmesi ve onaylanması

8. Yeni yönetim kurulu, denetleme kurulu asil/yedek üyelerinin ve genel merkez delegelerinin seçimi

9. Dilek ve temenniler

10. Kapanış

 

Saygılarımla,

TPD ESKİŞEHİR ŞUBE YÖNETİM KURULU ADINA

DR. GÜLCAN GÜLEÇ