Türkiye Psikiyatri Derneği Adana Şubesi 10. Olağan Genel Kurul İlanı

psikiyatri.org.tr /

Sayın Üyemiz,

Türkiye Psikiyatri Derneği Adana Şubesi Seçimli Olağan Genel Kurul toplantısı 5253 sayılı Dernekler Kanunu Madde:7, Dernekler Yönetmeliği Madde: 14, Türkiye Psikiyatri Derneği Tüzüğü Madde:36/c ve Şube Yönetim Kurulunun ilgili kararı gereği, aşağıdaki gündemle; 11.Şubat.2014, Salı  günü, saat:12.00'de, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Poliklinik Toplantı Salonunda;

Yeterli çoğunluk sağlanamaz ise: 

Çoğunluk aranmaksızın, 18 Şubat 2014 – Salı  günü, saat:12.00'de, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Poliklinik Toplantı Salonunda yapılacaktır.


Bilgilerinize sunar katılımınızı bekleriz.

Prof. Dr. Lut Tamam

Türkiye Psikiyatri Derneği Adana Şubesi

Yönetim Kurulu Adına
Başkan

 

Gündem: 

1. Açılış ve yoklama

2. Kongre başkanlık divanı seçimi

3. Saygı duruşu

4. Yönetim kurulu faaliyet raporu, mali raporun okunması ve tartışılması

5. Denetleme kurulu raporunun okunması ve tartışılması

6. Yönetim kurulu ve denetleme kurulunun aklanması

7.  Yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu Asil/Yedek Üyelerinin ve Genel Merkez Delegelerinin Seçimi

 

8. Dilek ve temenniler